Författare Redaktionen

Andreas Rodman, VD på GWS svarar på frågor inför den planerade listningen på NasdaqOMX First North    Vad är Global Warning System?

 Global Warning System varnar resenärer för uppkomna hot och risker i deras närhet var de än befinner sig i världen. Systemet känner automatisk av vad resenärer befinner sig och förser dem med generell landsinformation när de kommer till ett nytt land, varnar dem direkt för säkerhets- och hälsohot i deras närområde samt ger dem förbättrade kommunikationsmöjligheter och lokala nödnummer; allt direkt i mobilen. 
  

Det finns ju ett klassiskt svenskt ordspråk som säger ”köp till sillen och sälj till kräftorna” och det kan ju fungera bra då juli månad historiskt tillhör en av årets starkaste månader sett till börsutvecklingen. Denna månad följs sedan av de historiskt två svagaste månaderna som är augusti och september.  Ser vi bara så kort tillbaka som förra året så stämde ju köptillfället runt midsommar klockrent med tanke på att börsen hade en topp 22 maj för att därefter backa rejält fram till 24 juni som var måndagen efter midsommar. Det som dock inte stämde så bra förra året var…

Torsdagssvepet – Bland budstrider, noteringar och valurnor Utlandsägandet på Stockholmsbörsen ligger på all time high. Enligt statistik från SIS Ägarservice ökade det utländska ägandet under första kvartalet från 40,8 till 41,2 procent. Dagens nivå kan jämföras med förhållandet år 2000, strax innan it-bubblan sprack, då utlandsägandet summerades till 39,2 procent, året därefter minskade det utländska ägandet till 33 procent. Samma tendens kunde ses i samband med finanskrisen, då utlänningarna minskade från 37,3 procent (2007) till 34,8 procent (2008). Första halvåret 2010 började utländska investerare återigen att köpa i Stockholm. Utländska investerare ökar i bland annat uppköpskandidaten Meda, gruvbolaget Boliden och…

Sveriges största privata fastighetsbolag Akelius har bytt namn till Akelius Residential. Fastighetsbolaget som ägs av stiftelsen Akelius Foundation avslutar sin nyemission av preferensaktier på torsdag med planerad listning på First North den 5 juni. Flest kvadratmeter bostadsyta äger Akelius Residential i Sverige, därefter följer Tyskland, Kanada och England. Totalt består fastighetsbeståndet av 43 000 lägenheter till ett marknadsvärde om cirka 47 mdkr.   I en kommentar till Affärsvärlden säger Roger Akelius att kapitalet ska användas för expansion i Kanada, England, Frankrike och Tyskland. Preferensaktier är en metod för att ”låna” kapital men istället för ränta finns en årlig fast utdelning.…

Teknikaktierna på Nasdaqbörsen har tappat mark under perioden. Småbolag i Nordamerika avyttras. Ukrainas kris påverkar för närvarande börserna marginellt. Fed fortsätter att trappa ner. Marknaderna i Sydeuropa har börjat visa en positiv avkastning. Divergerande resultat från svenska bolag. Under april månad har den tekniktunga Nasdaqbörsen i New York backat cirka 3,5 % medan New York Stock Exchange (NYSE) är i stort sett oförändad. Detta har påverkat många amerikanska småbolag vars värdering har fallit betydligt. Den amerikanska dollarn på 6,58 svenska kronor har fluktuerat i spannet 6,50–6,60 SEK under april månad. Den svenska börsen har under samma tid varit i stort…

Vecka 19:s börshändelser i ett nötskal SAS, som nyligen genomförde en mycket lyckad emission av preferensaktier, vinstvarande på torsdagen. Överkapacitet på flera marknader anges som skäl.  I veckan blev det också känt att SAS-piloter lyckades undvika en betydligt värre olycka. Den 3 mars på internationellt vatten 50 km utanför Malmö lyckades ett SAS-plan väja för ett ryskt signalspaningsplan med bara 90 meters marginal. Det ryska militärflygplanet ska varken ha synts i passagerarplanets eget varningssystem eller hos de skandinaviska flygledarnas men upptäcktes av en radarstation från vilken SAS-piloterna fick sin information.  Småspararfavoriten Cassandra Oil, som tillverkar utrustning för utvinning av olja…

1 2 3 4 7