January 19, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Skribent: Stefan

EKAP öppnar tionde fondportföljen

Efter 8 av 8 lyckade fonder förbereder sig EKAP och Peter Wendel för att skala upp verksamheten. “Vår unika gallringsprocess och tydliga exitstrategi är ett vinnande koncept” säger Peter och berättar att ytterligare två fonder håller på att fyllas upp. Vem är du och vad är din bakgrund?   Ja, bra fråga! Man kan säga […]
Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.