Visar: bostadsbrist

Har vi en svensk bostadsbubbla? I artikelserien går vi igenom den svenska bostadsmarknaden. I dagens artikel jämför vi den svenska prisutvecklingen med den i andra länder. Vad kan vi dra för slutsatser?  I första artikeln kunde vi konstatera att de svenska bostadspriserna sedan mitten av 1990-talet har stigit betydligt snabbare än inflationen. Pessimisterna menar på att det handlar om en prisbubbla. Optimisterna menar att det beror på bostadsbristen. Men utländska pristrender indikerar att det rör sig om global företeelse orsakad av globala makroekonomiska faktorer. Den gemensamma nämnaren förefaller vara den allt lägre räntenivån som vi har sett under de senaste…

De svenska bostadspriserna har stigit kraftigt under de senaste 20 åren. Betydligt snabbare än inkomster och inflation. Allt fler varnar nu för en svensk bostadsbubbla. I en kommande artikelserie besvarar vi frågan. Har vi en svensk bostadsbubbla eller inte?  I artikelserien kommer vi att angripa ämnet utifrån flera olika perspektiv för att ge en så bra inblick i ämnet som möjligt. Några av frågorna vi kommer att besvara är:   Har vi en prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden? Vad kommer att hända med de svenska bostadspriserna?  Vilken prisutveckling kan man förvänta sig på ett-två års sikt? Vilken prisutveckling kan man…