Visar: bostadsmarknaden

På hösten brukar det börja bli dags att positionera sig igen för den kommande utdelningssäsongen. Nordea har sammanställt en lista över de bolag på Stockholmsbörsen med de högsta direktavkastningarna på vårens kommande utdelningar (baserat på Bloombergs analytikerprognoser). ”Visserligen är prognoserna osäkra i en del fall, framförallt för de mindre bolagen, men vi kan ändå se att det fortfarande finns rätt gott om högutdelare. 19 bolag ger över 5 procent i direktavkastning. Hela 46 aktier väntas ge över 4 procent i direktavkastning.” Se tabellen på sidan 4 i Nordeas veckobrev.    Finansmannen Rolf Nordström tecknade i Nordic Mines. – Jag känner…

Vecka 19:s börshändelser i ett nötskal SAS, som nyligen genomförde en mycket lyckad emission av preferensaktier, vinstvarande på torsdagen. Överkapacitet på flera marknader anges som skäl.  I veckan blev det också känt att SAS-piloter lyckades undvika en betydligt värre olycka. Den 3 mars på internationellt vatten 50 km utanför Malmö lyckades ett SAS-plan väja för ett ryskt signalspaningsplan med bara 90 meters marginal. Det ryska militärflygplanet ska varken ha synts i passagerarplanets eget varningssystem eller hos de skandinaviska flygledarnas men upptäcktes av en radarstation från vilken SAS-piloterna fick sin information.  Småspararfavoriten Cassandra Oil, som tillverkar utrustning för utvinning av olja…

De svenska bostadspriserna hade en bra utveckling under 2013. Året avslutades starkt och trycket på marknaden ökat under de avslutande månaderna. 2014 har startat bra och förutsättningarna är goda för ett nytt starkt år. Optimismen är på topp.

Har vi en svensk bostadsbubbla? I artikelserien går vi igenom den svenska bostadsmarknaden. I dagens artikel jämför vi den svenska prisutvecklingen med den i andra länder. Vad kan vi dra för slutsatser?  I första artikeln kunde vi konstatera att de svenska bostadspriserna sedan mitten av 1990-talet har stigit betydligt snabbare än inflationen. Pessimisterna menar på att det handlar om en prisbubbla. Optimisterna menar att det beror på bostadsbristen. Men utländska pristrender indikerar att det rör sig om global företeelse orsakad av globala makroekonomiska faktorer. Den gemensamma nämnaren förefaller vara den allt lägre räntenivån som vi har sett under de senaste…

De svenska bostadspriserna har stigit kraftigt under de senaste 20 åren. Betydligt snabbare än inkomster och inflation. Allt fler varnar nu för en svensk bostadsbubbla. I en kommande artikelserie besvarar vi frågan. Har vi en svensk bostadsbubbla eller inte?  I artikelserien kommer vi att angripa ämnet utifrån flera olika perspektiv för att ge en så bra inblick i ämnet som möjligt. Några av frågorna vi kommer att besvara är:   Har vi en prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden? Vad kommer att hända med de svenska bostadspriserna?  Vilken prisutveckling kan man förvänta sig på ett-två års sikt? Vilken prisutveckling kan man…