Visar: dax 30

Börsåret inleddes mycket starkt men under de senaste veckorna har börsuppgången avbrutits. Det kan vara början på en toppformation. UPPDATERAD Uppdaterad 2015-05-12   Efter en upprekyl under de senaste dagarna har börsen backat igen. S&P 500 gjorde ett nytt försök att testa motståndet i form av tidigare topp i fredags men har under den här veckan åter vänt nedåt. Det börjar därför bli allt allvarligare läge på aktiemarknaden. Så länge som S&P 500 inte bryter igenom föregående topp vid 2125 bör man ta säljsignalerna i Europa på högsta allvar. Redan vid 2120 finns ett motstånd som kanske är viktigare och ett…

Dagens indexuppdatering OMX S30 (1358,59) föll med 0,12% under gårdagen. Börsen öppnade svagt och föll med en procent under förmiddagen för att sedan återhämta sig. OMX S30 befinner sig fortfarande i den konsolideringen som har präglat utvecklingen under de senaste två veckorna. Under gårdagen var OMX S30 under 1350 som är golvnivån i den konsolideringen. Stängningen skedde en bra bit över golvet men börsen var samtidigt under golvet tillfälligt vilket betyder att handelsintervallet är försvagat på nedsidan. Taket i konsolideringen ligger på 1370. För en eventuell lite mer hållbar trendriktning bör index röra sig utanför konsolideringsintervallet.   DAX 30 (9529,50)…

OMX S30 (1357,56) fortsatte nedåt under måndagen men nedgången var begränsad till 0,21%. Därmed har OMX S30 rekylerat något efter uppgången som följde direkt efter påskhelgen. I och med att trenden pekar uppåt kan det vara dags för index att när som helst återuppta uppgången. Förra toppnoteringen vid 1382 blir målet för index men då den långa trenden pekar uppåt finns det chans att föregående topp överskrids med en liten marginal.   DAX 30 (9446,36) vände uppåt och steg med 0,48% under måndagen och befann sig samtidigt hela dagen över 9400. Tekniskt är det positivt eftersom 9400 är en viktig…

OMX S30 (1348,22) steg med 0,31% under måndagen vilket var avsevärt bättre än vad marknaden indikerade vid öppning. Redan före amerikansk statistik hade investerarna fått tillbaka modet efter förra veckans dystra avslutning. Den amerikanska statistiken som kom in bättre än förväntat gav till slut en positiv avslutning. Det rör sig dock om en kortsiktig reaktion på förra veckans nedgång som innebar medellånga säljsignaler. Den långa trenden är på väg att testas. 200 dagars medelvärde finns vid 1320. Sedan finns trendlinjen som går igenom topparna från augusti och december 2013. Trendlinjen finns vid 1300 som också är en psykologiskt viktig nivå.…

Börsen inledde en skarp rekyl i fredags som kom från den amerikanska börsen. Rekylen blev dock kortvarig och den medellånga stigande trenden består. DAX 30 och S&P 500 noterade de skarpaste rekylerna medan OMX S30 höll sig relativt stabil. Den amerikanska börsen varifrån rekylen påbörjades höll sig dock under rekylen i nivå med föregående bottennotering. Därmed är den medellånga stigande trenden intakt.

OMX S30 (1357,31) föll med 0,90% vilket var en förhållandevis beskedlig nedgång med tanke på svagheten på den amerikanska börsen i fredags. Den amerikanska börsens vändning nedåt i fredags väcker frågor om trenden även om vi fortfarande inte har fått bekräftat annat än ett kortsiktigt trendbrott. OMX S30 har uppvisat relativt mycket volatilitet under de senaste veckorna inom ett mindre spann varför tekniska signaler just nu inte är tillförlitliga. Därför är det bättre att rikta blickarna mot utländska index och framför allt S&P 500. Där är 1840-nivån en viktig stödnivå som markerar den medellånga trenden.   DAX 30 (9510,85) föll…

1 2 3 4