Visar: EUR/SEK

Den svenska kronan var rejält i ropet fram till för några månader sedan men dess gloria har fallnat betydligt sedan dess. Trendbrott eller en tillfällig företeelse? Under de senaste månaderna har euron stärkts mot den svenska kronan från 8,30-nivån till nuvarande 8,70-nivån. Anledningen har främst varit att marknadens förtroende för euron har börjat återvända. Eurons styrka är märkbar även gentemot de stora världsvalutorna. Marknaden har helt enkelt reagerat på att utvecklingen i eurozonen inte har varit lika dålig som befarat. Likaså har optimismen kring den svenska ekonomin bedarrat. Den svenska ekonomin å sin sida har varit stabil. Den förväntade konjunkturuppgången…