Visar: ränta

Börsen brukar svänga friskt under deflationstider. Från hopp till förtvivlan. Det har en naturlig förklaring och därför kommer svängningarna att fortsätta. I dagsläget har vi deflation i svensk ekonomi. Eurozonen dansar också på randen till deflation. Japan har under två decennier brottats med deflation. Vi har sett stora svängningar på aktiemarknaderna under de senaste åren. Fortsätter trenden med fallande inflation, kommer svängningarna på börsen att fortsätta.

Bostadspriserna har stigit kraftigt sedan mitten av 1990-talet och frågan om vi har en bubbla eller inte besvaras bäst med värderingsparametrar. Skulle man investera i svenska bostäder som en kapitalplacering? Den kraftigaste prisuppgången har varit på bostadsrätter. Den dyraste staden är Stockholm. De högst värderade bostäder per kvadratmeter finns i Stockholms innerstad och består av relativt små lägenheter. Därför är det en bra start för en jämförelse. En typisk etta i innerstaden kostar 2,5-3 miljoner kronor. Att hyra motsvarande lägenhet från en bostadsrättsägare kostar ca 8 000 – 9 000 kronor per månad. Förstahandskontrakt hos fastighetsbolag är i regel betydligt…

Så här mot slutet av året flyttas marknades fokus från närmsta kvartal till kommande helår. Året som står för dörren är inte bara ett valår utan ska också ta över stafettpinnen från de två föregående årens börsuppgångar. Egentligen fyra års uppgångar om man räknar in den mycket starka uppgången 2009 men exkluderar 2011 då börsen tappade 16,7 procent.  Aktiebladets egen makroexpert Goran Rubil reder ut vilka förväntningar som finns inför 2014 och vad som är extra intressant att hålla ögonen på under det kommande året.   Vi går direkt på frågestunden;

    Riksbanken sänkte reporäntan till 0,75 procent i samband med tisdagens räntemöte. Samtidigt passade man på att justera ned räntebanan. Äntligen kan Riksbanken sägas vara i fas med verkligheten. Mot bakgrund av den oväntat låga inflationen och att inflationstrycket framöver bedöms vara lägre har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter och justera ner reporäntebanan för hela prognosperioden. Riksbankens direktion bedömer nu att det är lämpligt att höja räntan först i början av 2015. Då väntas återhämtningen stå på fastare mark och inflationen vara på väg upp. I slutet av prognosperioden uppgår reporäntan till 2,6 procent, skriver…

Så här mot slutet av året flyttas marknades fokus från närmsta kvartal till kommande helår. Året som står för dörren är inte bara ett valår utan ska också ta över stafettpinnen från de två föregående årens börsuppgångar. Egentligen fyra års uppgångar om man räknar in den mycket starka uppgången 2009 men exkluderar 2011 då börsen tappade 16,7 procent.  Aktiebladets egen makroexpert Goran Rubil reder ut vilka förväntningar som finns inför 2014 och vad som är extra intressant att hålla ögonen på under det kommande året.   Vi går direkt på frågestunden;

Under måndagen meddelade regeringen att de avser att införa ett femte jobbskatteavdrag. Anledningen till att man vill få igenom det är att intäktsminskningen till statskassan är enda vägen att stimulera ekonomin då utgiftssidan befinner sig nära utgiftstaket och det får inte överskridas. Det är dock ännu oprövat enligt budgetlagen om det är tillåtet att justera inkomstsidan så som man kan göra med utgiftssidan enligt lagen.   Samtidigt som det femte jobbskatteavdraget presenterade regeringen ett förslag om höjd brytpunkt för statlig skatt. Det är således två olika delar i regeringens förslag och det är intressant eftersom Sverigedemokraterna (SD) därmed har lite…