Visar: räntor

För några veckor sedan verkade ingen tro att en ränteuppgång var möjlig. Då satte ett ränterally igång i Europa och långräntorna över hela kontinenten steg kraftigt. Var det första vinden inför stormen? Svensk tioårig statsobligationsränta. Källa: Bloomberg.com

Tvärtemot alla prognoser om stigande räntor under de senaste åren vägrar räntorna att göra återgång till ”normala” nivåer. Under sommaren har räntorna fortsatt sin fallande trend. Just nu indikerar inget stigande räntor men trenden vänder när man minst anar det.     Långräntorna fortsätter att falla. Den amerikanska tioåringen är nere vid årslägsta. Den svenska tioåringen är nere vid 1,50-nivån. Den tyska motsvarigheten har etablerat sig under en procent. Riksbanken kommande räntehöjning skjuts på framtiden. Nu spekulerar bankerna om att det inte blir någon räntehöjning förrän 2016!   Året startade med en konjunkturuppgång men den mattades av under senvåren och…

De svenska bostadspriserna hade en bra utveckling under 2013. Året avslutades starkt och trycket på marknaden ökat under de avslutande månaderna. 2014 har startat bra och förutsättningarna är goda för ett nytt starkt år. Optimismen är på topp.

Bostadspriserna har stigit kraftigt sedan mitten av 1990-talet och frågan om vi har en bubbla eller inte besvaras bäst med värderingsparametrar. Skulle man investera i svenska bostäder som en kapitalplacering? Den kraftigaste prisuppgången har varit på bostadsrätter. Den dyraste staden är Stockholm. De högst värderade bostäder per kvadratmeter finns i Stockholms innerstad och består av relativt små lägenheter. Därför är det en bra start för en jämförelse. En typisk etta i innerstaden kostar 2,5-3 miljoner kronor. Att hyra motsvarande lägenhet från en bostadsrättsägare kostar ca 8 000 – 9 000 kronor per månad. Förstahandskontrakt hos fastighetsbolag är i regel betydligt…

Har vi en svensk bostadsbubbla? I artikelserien går vi igenom den svenska bostadsmarknaden. I dagens artikel jämför vi den svenska prisutvecklingen med den i andra länder. Vad kan vi dra för slutsatser?  I första artikeln kunde vi konstatera att de svenska bostadspriserna sedan mitten av 1990-talet har stigit betydligt snabbare än inflationen. Pessimisterna menar på att det handlar om en prisbubbla. Optimisterna menar att det beror på bostadsbristen. Men utländska pristrender indikerar att det rör sig om global företeelse orsakad av globala makroekonomiska faktorer. Den gemensamma nämnaren förefaller vara den allt lägre räntenivån som vi har sett under de senaste…

De svenska bostadspriserna har stigit kraftigt under de senaste tio åren. I en artikelserie om bostadsmarknaden tar vi reda på om den svenska bostadsmarknaden är en bubbla. I dagens artikel tittar vi på bostadsprisernas utveckling jämfört med inflationen. Indikerar den en svensk bostadsbubbla? Tillgångspriser som aktier, konst, råvaror och bostäder tenderar över tid att stiga. Det beror på den ökade penningmängden i samhället och effekten av denna, benämnd inflation. Prisutvecklingen på tillgångar följer den långa inflationstrenden. Vissa tillgångar tenderar att öka i pris snabbare än inflationen och andra följer över tid inflationen ganska väl. Bostäder är en tillgång som historiskt…

Efter en kraftig uppgång tidigare i år har marknadsräntorna fallit under hösten. Marknadsräntorna bör stiga men olika fort beroende på löptid. Vilka räntefonder kan man ligga kvar i och vilka ska man undvika? De korta räntorna har varit förhållandevis stabila under året men har under de senaste veckorna fallit kraftigt. Orsaken är negativ inflation under de senaste tolv månaderna som har satt fart på spekulationerna om en räntesänkning från Riksbanken i december.

1 2