Visar: Riksbanken

Riksbankens reporänta ligger kvar på minus 0,50 procent och det verkar inte bli någon räntehöjning under nästa år heller om vi får tro Riksbanken. Innebär minusräntan att räntevapnet är uttömt?

Flera länder har numera negativa räntor, däribland Sverige. FED lät bli att höja räntan under onsdagskvällen. Det som för bara några år sedan sågs som otänkbart börjar nu ses som en norm. Är negativa räntor här för att stanna?

Den amerikanska dollarn rekylerade kraftigt i våras och somras men har sakta men säkert tagit igen stora delar av tappet och återigen är den starkaste valutan. Hur ser fortsättningen ut mot kronan och euron och vilka tradinglägen kan vi se framför oss?

För några veckor sedan verkade ingen tro att en ränteuppgång var möjlig. Då satte ett ränterally igång i Europa och långräntorna över hela kontinenten steg kraftigt. Var det första vinden inför stormen? Svensk tioårig statsobligationsränta. Källa: Bloomberg.com

Börsen fortsätter till nya höjder och minusränta blir ett nytt begrepp  Intressant från Tractions VD ord: ”Många nationalekonomer tycks inte acceptera att världen har förändrats i och med att priser sjunker som en konsekvens av kapade mellanhänder och hårdnande konkurrens samt lansering av nya produkter och tjänster – där det inte finns historiska mätdata på vad dessa skulle kostat tidigare. Därtill bortser de ifrån kraftigt stigande tillgångspriser i inflationsberäkningen men tar med effekterna av sänkta räntor och fallande oljepris, som bidrar negativt till inflationen. Det är tydligt att många nationalekonomer bygger sina modeller på ofullständiga parametrar och därmed drar felaktiga…

Illustration Luc Melanson Riksbanken sänkte nyligen räntan till 0 procent i ett försök att kompensera för en under flera år misslyckad penningpolitik. Inflationen är långt under målet och har legat där under flera år. Vad händer om Riksbanken inte lyckas vända skutan med räntesänkningen?

1 2