Visar: sverige

De svenska konsumentpriserna föll med 0,2 procent under januari jämfört med året innan. Sverige befinner sig i deflation. Något som fortfarande viftas bort av Riksbanken trots att trenden talar sitt tydliga språk. De svenska konsumentpriserna har länge pendlat runt nollstrecket och den svenska ekonomin har flörtat med deflationen. Förväntningar om konjunkturuppgång har dock gjort att få har tagit deflationshotet på allvar. Riksbanken stod länge pall för det växande deflationstrycket trots att inflationsstatistiken påkallade en helt annan penningpolitik.  Höstens svaga inflationssiffror fick även Riksbanken att sänka räntan trots att konjunkturutsikterna redan hade börjat bli ljusare. Dock har majoriteten i Riksbanken trots…

De senaste tio årens kraftiga prisuppgång på bostadsmarknaden skapar diskussioner om en bostadsbubbla. Många avfärdar dock hotet på grund av bostadsbristen. Vad gäller? Har vi bostadsbrist och är det en garanti för att vi inte har en bostadsbubbla i Sverige? De som avfärdar risken för en svensk bostadsbubbla gör det eftersom det råder brist på den svenska bostadsmarknaden. Det i sig antas innebära att bostadsmarknaden saknar spekulativa inslag vilket brukar föranleda en bubbla. De som avfärdar risken för bostadsbubbla menar att uppgången är driven av en bestående efterfrågan.   Den första frågan är, har vi bostadsbrist i Sverige eller inte? 

Den senaste inflationssiffran visar att den allmänna prisutvecklingen är negativ. Sett under de senaste tolv månaderna har Sverige deflation. Är vi på väg mot samma öde som Japan?   Sverige har under det senaste året flörtat med deflation men hotet har inte tagits på allvar. Finanskrisen, Greklandskrisen och andra ekonomiska kriser i vår omvärld har avlöst varandra sedan 2007. Tillfälliga nedgångar i inflationstakt har kunnat avfärdas som efterslängar av de olika kriserna i vår omvärld. I våras när kronan var stark kunde den negativa prisutvecklingen tillskrivas den starka kronan som då var något övervärderad.   Eurokrisen har lagt sig. Eurozonen…