Visar: zalando

Runt millenieskiftet var ”Den nya ekonomin” modeordet. Det gick som det gick. Marknadsklimatet idag påminner till viss del om den tidpunkten. En och annan börjar åter viska modeordet. Är det annorlunda den här gången? Alibaba och Zalando. Den nya ekonomin gör återtåg. Alibaba noterades nyligen på New York-börsen och Zalando idag på Frankfurt-börsen. P/E-talen är åter betydligt högre än vad man traditionellt brukar anse vara rimliga nivåer. I sanningens namn emellertid mycket lägre än vad de brukade vara för 15 år sedan. Alibaba noterades till framåtblickande P/E-tal runt 40 och har fallit något sedan noteringen. Zalando fick inte heller någon drömstart.…

Investerarkollektivet har blivit märkbart försiktigare under sommaren.  Andelen kontanter i portföljerna är den högsta på två år samtidigt som man har minskat övervikten i aktier. Därtill är andelen förvaltare som köpt skydd mot stora fall i marknaden den högsta sedan oktober 2008. Vi tycker inte att årets uppgång har drivits av någon eufori, utan att det finns fundamentalt goda skäl för en uppgång i aktiemarknaden. Dit hör klara förbättringar i den globala ekonomin och sjunkande marknadsräntor. Humöret bland investerarna är hyggligt men inte överoptimistiskt och med ytterligare förbättringar i makroekonomin finns utrymme för en fortsatt uppgång i aktiemarknaden, skriver Nordea…

Kinnevik (KINV B) (255,30) vars aktie toppade runt årsskiftet runt 310 kr efter en stark uppgång under hösten, vände och har därefter backat ner och bottnat ett antal gånger i slutet av mars och under april månad vid 220-kronors nivån. Uppgången under hösten berodde på spekulationer om stark besöksstatistik för Zalando. Det var också Zalando som var den troliga anledningen till fallet under inledningen av året då lönsamheten i Zalando ifrågasattes. Den 9 maj redovisade Zalando betydligt bättre försäljning och intäkter än vad marknaden förväntat och det var inledningen till en ny uppgångsfas. Vi tror att den kan fortsätta baserat…

Kinnevik B (KINVB) (244,30) har fått mycket stryk senaste tiden bland annat för att man bland många analytiker sett bolagets uppvärdering under 2013 på grund av omvärderingen av bolagets e-handelssatsningar som överdriven. Vi kan mycket väl instämma där och efter en uppgång under 2013 från 135 kr upp mot 310 kr där aktien handlades strax före senaste årsskiftet. Aktien har nu handlats ner mot 240 kr där aktien verkar ha funnit ett stöd. Vi lägger här ingen värdering i bolagets e-handelssatsning men kan konstatera att senaste tidens svaghet sannolikt kan kopplas till vikande besöksstatistik till näthandlaren Zalando som är delägt…