oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

​Det svenska start-up bolaget Power One AB förlänger emissions perioden

 • september 09, 2019
 • Redaktionen

Efterfrågan på energi i världen är mycket stor och intresset för förnyelsebar energi ökar i snabb takt. I Burundi är endast större tätorter elektrifierade och medan större delen av landets yta fortfarande saknar elektricitet. Samtidigt ger dagens teknik landet nu möjligheten att direkt implementera dagens förnyelsebara energilösningar utan att behöva ersätta befintlig äldre teknik.

– Med vår hjälp kan Burundi nu ta ett tekniksprång jämfört med flera andra länder och bygga framtidens hållbara samhälle direkt, utan att behöva gå via förraårhundradets miljöförstörande energilösningar, säger Peter Rinaldo, CEO, Power One AB.

Det svenska start-up bolaget Power One AB är därför mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att projektera, finansiera och uppföra kraftverk för att förse den första regionen av landet med förnyelsebar energi.

Bolagets pågående emission har vad gäller marknadskommunikation hittills gått på sparlåga då bolaget väntat på tidigare beslutade namnbyten. Detta har dragit ut på tiden påverkat av svenska myndigheters semesterperiod. Trots detta har glädjande nog investerare redan letat upp bolaget och börjat att investera.

Namnbytet är nu genomfört och registrerat av Bolagsverket. Power One AB tar nya tag och kommer nu att på bred front kommunicera med och välkomna marknaden.

Baserat på förseningen av registreringen beslutades det om en förlängning den pågående nyemissionen till den 6 november 2019.

 
ads

Tips