december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Byggbolaget Peab ser konjunkturavmattning i Sverige

 • oktober 24, 2019
 • Redaktionen

Byggbolaget Peab redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet sjönk och var lägre än väntat.

“I Sverige har tecknen på en konjunkturavmattning blivit tydligare under tredje kvartalet. Prognoserna pekar på att bostadsbyggandet faller i år och nästa år. Även investeringar i privata lokaler påverkas troligen negativt. Till viss del kan detta mötas av ökad aktivitet inom offentliga lokalinvesteringar”, skriver Peab.

Orderingången uppgick till 32 034 miljoner kronor (40 636).

Omsättningen uppgick till 13 001 miljoner kronor (12 445), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 643.

Rörelseresultatet blev 727 miljoner kronor (743), väntat rörelseresultat var 763. Rörelsemarginalen var 5,6 procent (6,0).

Nettoresultatet blev 589 miljoner kronor (604).

Resultat per aktie hamnade på 2,00 kronor (2,05).

Totalmarknaderna väntas 2020 vara på samma nivå som i år men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkter, uppger vd Jesper Göransson i vd-ordet.

Vidare om Finland uppges det att bostadsbyggandet väntas vara oförändrat under 2019 för att sjunka året efter.

För Norges del är landets ekonomi stark och det ger stöd för en stabil efterfrågan de närmaste åren, enligt Göransson.

“I Sverige och Norge bedöms förutsättningarna för anläggningsmarknaden som goda och prognoserna visar på tillväxt för i år och nästkommande år”, säger han.

Överlag ger fortsatt låga räntor och ett stort underliggande behov ett bra fundament för byggmarknaden över tid, avslutar Göransson.

Källa: Finwire/VA

 
ads

Tips