juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

26,6 miljarder kronor Summan GDPR omställningen kostat

 • april 16, 2019
 • Redaktionen

Den 25:e maj förra året infördes som de flesta vet GDPR som hanterar hur lagring av personuppgifter får ske. Detta innebar en stor oro för företage och en hel del arbete med att ställa om.

Nu har Tillväxtverket tittat på vad kostnaden för GDPR-införandet för svenska bolags del låg på. Enligt myndigheten handlar det om totalt nästan hela 26,6 miljarder kronor.

Kostnaderna i Tillväxtverkets uppskattning innehåller bland annat att kartlägga och upprätta register, 10,2 miljarder kronor. Den största kostnadsposten för svenska bolag var dock att anpassa och hantera it-system ,10,5 miljarder kronor.

Inklusive utbildning av personal och att kommunicera med kunder hamnar totalsiffran för de svenska bolagen på 26,6 miljarder kronor i investeringar under införandet av GDPR.

Myndigheten beräknar också den årliga notan för GDPR. Den årliga kostnaden framåt kommer att landa på omkring 6,6 miljarder kronor.

Enligt Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket, är beräkningen en försiktig bedömning. Underlaget baseras på branschorganisationer och fyra bolag i olika storlekar.

Aktiebladet kommer att göra en egen intervju med Tillväxtverket för att få fram vad kostnaden för datahantering av personuppgifter kostade innan GDPR, enligt uppgift har flera företag haft relativt stora kostnader innan ändringen kom. Nettokostnaden kan därför ännu ej framräknas.

 
ads

Tips