juni 26, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Sökresultat för: early bird

Att bli rik på IPO:s

Krönika av Mattias Ahlberg Eftersom det politiska tramsandet fortsätter på sandlådenivå finns det fortfarande inget vettigt att skriva om hur utgången kommer att bli och hur det eventuellt påverkar småsparare. Därför skriver vi idag om något spännande och riktigt, IPO:s. IPO betyder “Initial Purchase Offer” och är en emission som genomförs i samband med ett […]

När får Sverige negativ ränta på sparkonton?

Krönika av Mattias Ahlberg Många var vi som log åt Schweizarnas problematik att betala ränta i stället för att erhålla ränta på sitt surt förvärvade sparkapital. Visst, det är nära på omöjligt att hitta en bank där det erbjuds någon ränta på sparkontot, men vi får i alla fall inte betala för att spara pengar […]

Del VI – Investeringsstrategi

Från att ha varit en artikelserie med ganska konkret information och pekpinnar blir det nu lite mer abstrakt. Vilken strategi du ska ha kan bara du själv avgöra och för att avgöra det måste du först bestämma dig för vilken riskaptit du har. Det är genomgående så, både för noterade och onoterade aktier att acceptansen […]

Del V – Investeringsbeslutet

Äntligen har vi kommit fram till lite action efter fyra delar av nödvändigt ont vetande, nu har vi kommit så långt att vi kan börja analysera och överväga vilka investeringar vi ska göra och vilka vi kanske bör undvika.   Varje erbjudande om investering kommer med någon form av dokumentation avseende investeringen. Till viss mån […]

Del IV – Finansiella instrument

Antalet finansiella instrument är nära på oändligt och konstant skapas nya typer av finansiella instrument och strukturerade produkter. För den tidiga investeraren är det dock mer lätträknat, även om det även här finns en uppsjö av instrument. Vi ska i det här avsnittet hantera de vanligast förekommande och vilka för- och nackdelar som finns med […]

Del III – Juridik

De juridiska distinktionerna skiljer sig avsevärt beroende på vilket stadie investeringsobjektet befinner sig i. I väldigt tidiga stadier som start-ups eller vid såddfinansiering är det vitalt att ha aktieägaravtal som reglerar ägarförhållandet, medan i ett publikt bolag ska det helst inte finnas några aktieägaravtal. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad som […]

Del II – Begrepp och förkortningar inom investering

Investeringar i ett tidigt skede är fyllt av begrepp som är nödvändiga att känna till. Vad är exempelvis en ”pre-IPO” och hur används den? Hur fungerar Crowd Funding? Lugn, alla frågetecken ska rätas ut i den här andra delen. Såddfinansiering En såddfinansiering sker oftast i ett mycket tidigt skede. Modellen används vanligast mot ett fåtal […]

Del I – Grundläggande information

När vi pratar om aktiehandel generellt pratar vi om handel med marknadsnoterade aktier via en nätmäklare eller bank men det finns så många möjligheter innan aktierna hamnar på en lista och upptas till officiell handel, de allra flesta aktier upptas aldrig till officiell handel.   Ångra ingenting, sök nya möjligheter Många har väl hört historien […]

Del VII – Investeringskanaler

I de första sex delarna har vi pratat om begrepp, juridik, investeringsunderlag, investeringsstrategier och en hel massa annat som är värt att veta om tidiga investeringar. Det enda vi inte har pratat om är vart man ska leta efter de möjligheter som finns. I den här sista delen kommer vi att ta en tur bland […]
 
ads

Tips