februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Affär mellan Laika Consulting och Fundedbyme fördröjs

 • juli 06, 2018
 • Redaktionen

Den affär som offentliggjordes under april 2018 om att Fundedbyme skulle förvärva Laika Consulting verkar nu dra ut på tiden. Orsaken är att VD Daniel Dabozcy har yrkat att Tingsrätten ska häva beslutet på Bolagsstämman om emission av aktier för att genomföra förvärvet. Affärsvärdet var på kursen 52 kronor per aktie ca 36 MSEK.
Som grund för sin stämningsansökan har Dabozcy uppgivit bland annat formaliafel i kallelsen till den beslutande stämman, som bristande beslutsunderlag, för kort kallelsetid och att beslutsunderlaget inte fanns hos bolaget i god tid till stämman. Det finns även påpekanden om att endast 17 av 1 300 aktieägare var närvarande.

ads

Offentliggörandet om uppköpet gjorde gällande att efter affären skulle Fundedbyme ha sammantaget runt 250 000 personer i sitt nätverk och således bli den största aktören i Norden inom Crowdfunding, men det verkar med detta ha strandat tillsvidare. Orsaken till att affären verkar skakig eller om det kommer att påverka planerna för en marknadsnotering senare i år är okänt.

 
ads

Tips