juni 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Affärsmöjligheter i spåren av Bitcoin

 • 2018-10-06 12:09
 • Redaktionen

Krönika av Mattias Ahlberg

God Helg kära läsare!
Jag hoppas att inte rubriken skrämmer bort er, veckans krönika kommer inte att analysera kursen på Bitcoin eller kryptovalutans vara eller icke vara. Idag ska vi upptäcka vilka affärsmöjligheter som uppstått och fortfarande uppstår i spåren av Bitcoin. Egentligen är det inte ens Bitcoin specifikt det handlar om, men med Bitcoin kom blockchain-teknologi och det är mer spännande än kryptovalutan i sig.

Blockchain revolutionerar tekniken för finansiella transaktioner
Vill man dyka djupare i blockchain-teknologi och “crypto mining” så finns det spaltkilometer med websidor om det, för den vetgirige lägger jag en resurslänk i slutet av krönikan. Kort beskrivet uppfanns teknologin i samband med grundandet av den första officiella kryptovalutan Bitcoin. Teknologin är en kedja av datakraft som kan användas till en rad av tjänster och är förutom informationsbärare för all typ av “crypto mining” och transaktioner med kryptovalutor också idag ett vedertaget och helt legitimt sätt att verifiera andra finansiella transaktioner.

Affärsmöjligheter
För några år sedan skrevs spaltmeter om läget att bygga en egen anläggning för mining och bli miljardär på att bryta Bitcoins, vissa gjorde det och lyckades tjäna sig en bra hacka på det, men de flesta insåg svårigheterna att skala upp det och gav upp det.
Så från att ha varit unga datahackers med hemmabyggda anläggningar, har datacenters för ändamålet blivit en jätteindustri i takt med det kraftigt ökande behovet av teknologin och för det krävs lokaler med rätt förutsättningar.

Bild 1: Hemmabyggd anläggning för crypto mining
Bild 2:Storskaligt, modernt datacenter

 

De stora affärsmöjligheterna idag är snarare att möta de enorma behoven av att bygga fler och större datacenter. Det låter sig inte göras utan ansträngning då kraven är höga. För det första så krävs enorma mängder energi för att driva ett datacenter av den här digniteten, i storleksordningen 25-150 MW, för det andra bör inte markkostnaderna för en sådan anläggning vara allt för höga och för det tredje så bör allt detta sättas samman på ett miljövänligt sätt. Kan detta mötas så står kunderna på kö för att investera i den typen av fastigheter.

En Svensk aktör har identifierat affärsmöjligheten
Raise Reach driver just nu Systemhus nyemission och vad är då så speciellt med det? Jo, att Systemhus har ett färdigt koncept för att allokera och bygga fastigheter som möter ovanstående krav. Energin som används kommer i konceptet från förnybar energi och värmen som alstras av anläggningen återanvänds. Hälften av det kapital som Systemhus tar in kommer att användas för vidareutveckling av konceptet och köpare är redan kontrakterade av Systemhus. De kallar konceptet för “Crypto Properties”, mycket spännande och roligt att vår klient verkligen går i bräschen för utvecklingen.

Vill du bli en del av konceptet? Nyemissionen går nu in i sina sista två veckor och du kan läsa allt om den här. 

Med önskan om en riktigt skön fortsatt helg!
Mattias Ahlberg, VD, RAIRE Invest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ads

Tips