januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

AFV: Köpvärt oljebolag

 • januari 15, 2014
 • Redaktionen

Tidning Affärsvärlden börjar årets första nummer med defensiva aktieråd. Tre avvakta och endast oljebolaget får köprekommendation. 

För Tethys Oil betonar Affärsvärlden potentialen i oljelicenserna i Oman, en stigande oljeproduktion och egen finansiering av prospektering. Som trigger för aktien i närtid lyfter tidningen fram februari månads reservuppdatering, såväl som släppet av borrprogrammet för året. Rekommendationen blir köp, med riktkursen 100 kronor på ett års sikt.

Värderingen i vårdbemanningsaktien Dedicare är pressad, och aktien är, enligt Affärsvärlden, billig om lönsamheten i bolaget återgår till tidigare nivåer. Tidningen har emellertid svårt att föreställa sig lönsamheten – som under de senaste åren försämrats successivt trots god tillväxt – stiga tillbaka till dessa nivåer. Bolagets konjunkturokänslighet, och dess position på vårdbemanningsmarknaden lockar emellertid i aktien, som får rekommendation avvakta.

Affärsvärlden ger också rekommendationen avvakta för bemanningsbolaget Proffice. Säsongsmässigt svaga kvartal framöver, vd-byte, insiderförsäljning och dämpade marknadsutsikter lyfter tidningen fram som osäkerhetsmoment som motiverar rekommendationen.

Solenergibolaget Etrion har inlett året starkt, efter att det aviserat om en inbrytning på den japanska marknaden tillsammans med Hitachi, men några fortsatta kurslyft har Affärsvärlden svårt att se framöver innan fler marknader aviseras. Rekommendationen blir avvakta, med möjlighet till köp vid kurser under 4:48 kronor.

 
ads

Tips