februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

AI – en ny utmaning för den som söker jobb i USA

 • januari 17, 2020
 • Redaktionen

Yrkesvägledare och karriärskonsulter vid flera skolor i USA har börjat informera studenterna om hur de ska bete sig för att hantera en ny och snabbt växande företeelse vid jobbintervjuer, nämligen AI-baserade granskningar av de arbetssökande. Det rapporterar CNN.

Allt fler amerikanska företag har i samband med rekryteringen av framför allt praktikanter nämligen börjat använda sig av videointervjuer som analyseras av AI-algoritmer. Genom att granska ansiktsuttryck, tonfall och ordval kan de AI-baserade systemen dra slutsatser om de jobbsökandes egenskaper. Den som blir intervjuad behöver i många delstater inte ens informeras om att intervjun kommer att analyseras.

Att förstå hur de här algoritmerna fungerar kan således få en avgörande betydelse för huruvida man får ett jobb eller inte, något som skolorna nu alltså har insett och börjat förbereda studenterna på.

Källa: Omni