februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Aktiebladet önskar Gott Nytt År – startar 2020 med ny hållbar energi

 • december 31, 2019
 • Redaktionen

Aktiebladet tackar alla läsare för ett intressant år 2019 och ser fram emot att återkomma med förnyad hållbar energi i flera perspektiv under 2020.

Vi står på tröskeln till ett nytt decennium med många tuffa utmaningar att hantera men även nya spännande affärsmöjligheter att förverkliga som alla kan bidra till att skapa ett nytt paradigm i form av hållbar ekonomisk tillväxt.

Perspektiven ekonomisk, ekologisk, social och teknisk hållbarhet, i kombination, utgör lösningen på klimatutmaningarna.

Gott Nytt År önskar Aktiebladet!