March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Alla trender brutna men stöd närmar sig

Stockholmsbörsen spåddes en dålig utveckling efter valet. Det blev tvärtemot prognoserna. Den svenska börsen gick starkt och höll emot när de stora utländska börserna började falla. Nu har emellertid verkligheten hunnit ikapp.

Stockholmsbörsens OMX S30-index steg med 2,6{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan efter valet. Där tog dock uppgången stopp och börsen började falla rejält. Sedan den 19 september har OMX S30 fallit med 6,5 procent.

 

De stora indexen DAX 30 och S&P 500 har också haft en svag utveckling efter det svenska valet så nedgången har inget med det osäkra politiska läget att göra. Snarare är det omvärldsfaktorerna. Geopolitisk oro med Ryssland och konflikten i Syrien i spetsen. Dessutom har eurozonen tappat sin tillväxt som såg ut att vara på gång under årets första månader. Tillväxtmotorn Tyskland har mer eller mindre stannat av igen. I USA har FED indikerat räntehöjningar nästa år och det troliga är att de inleds under andra kvartalet 2015. Sammantaget finns det några starkare skäl till en korrigering och det är naturligt att en sådan kommer med tanke på att börsen har gått starkt under de två senaste åren. Det finns ett behov av vinsthemtagningar och vi har fått många triggers under de senaste månaderna.

 

Tekniskt ser det inte alls bra ut för börsindexen just nu. OMX S30 bröt i torsdags förra veckan igenom 200 dagars medelvärde. DAX 30 gjorde det en vecka tidigare. S&P 500 har ännu inte gjort det men den amerikanska börsen har tappat sin relativa styrka och korrektionen lär fortsätta mot 200 dagars medelvärde som återfinns strax över 1900. Kortsiktigt kan marknaden få stöd av FEDs duvaktigare ton där man tar omvärldsriskerna i beaktande och noterar att även den amerikanska ekonomin kan smittas.

 

Trots säljsignalerna det dock för tidigt att räkna ut börsen i ett längre perspektiv. Alternativen till aktiemarknaden är få. Statsobligationer ger mycket låg ränta, även på långa löptider. Den svenska tioåringen ger mindre än 1,50 procent i årlig ränta. Företagsobligationer ger inte mycket avkastning heller. Fastigheter ger också historiskt låg avkastning. Konjunkturutvecklingen befinner sig i en positiv trend trots det senaste hacket i kurvan. Den tillbakagång vi har sett under de senaste månaderna, främst inom eurozonen, känns mer som ett hack i en svagt uppåtlutande kurva än ett trendbrott. Framför allt på grund av den extremt expansiva penningpolitiken. Den motverkar den verkliga faransom är eurozonens svaga ekonomier. Likväl som Tyskland nu tappar tillväxt, kan tillväxten börja öka igen om ett par månader. Troligt är att det endast rör sig om en sässongsmässig höstnedgång på börsen. 

 

I dagsläget pekar dock kurvorna nedåt så tills vidare är det försiktighet som gäller. Signalerna som vi har fått talar sitt tydliga språk och de är färska. Även om grundscenariot är en tillfällig korrigering så ska man vänta på köpsignaler innan man positionerar sig positivt på aktiemarknaden igen. Det gäller alltid men särskilt efter långa trendbrott.

 

OMX S30 har ett första starkt stöd vid 1320. Därefter finns nästa starka stöd först vid 1250-1260.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.