juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Allmänheten erbjuds 10 % årlig ränta

 • april 22, 2018
 • Redaktionen

Systemhus som planerar för en marknadsnotering senare i år lanserade i veckan en ränteprodukt för att öka tempot i sin egen produktion och försäljning. Finansieringslösningen är ett komplement till övriga finansieringslösningar inom Systemhus och riktas mot ett specifikt projekt.

Investerare erbjuds 10 % årlig ränta med full säkerhet

Det första projektet ut är Ådö etapp 1. Projektet ägs till fullo av koncernen Systemhus och inteckningar i fastigheten kommer att tas ut som täcker hela lånet och således ge investerarna full säkerhet. Totalt ska 5,5 MKR lånas upp och tiden för lånet beräknas till mellan sex och tolv månader, med 10 % årlig ränta. Intresset för produkten har sedan den lanserades på torsdagen varit stort.

Hög avkastning i projektet möjliggör hög avkastning till investerare

”-De projekt som finansieras på det här sättet kommer att handplockas bland dem projekt där den högsta avkastningen finns, för att möjliggöra en god avkastning till investerarna”. Säger Linus Söder, tillträdande VD för Systemhus och fortsätter, ”-Vi har fått ett ordentligt intresse direkt vid lanseringen och det är ganska naturligt, det är svårt att hitta någorlunda säkert räntesparande idag, men alla vet ju hur väl fastighetsmarknaden ännu fungerar. Vi håller oss till små och medelstora projekt som vi har fullständig kontroll över, vi gillar projekt med låg riskprofil.”

Det kommer mer?

”-Ja det gör det, men i rätt takt. Nu provar vi på det här projektet som är tämligen litet men som vi har total kontroll över, men det finns redan ytterligare projekt som har liknande förutsättningar. Det vi kommer att göra är att vi tar in intresseanmälningar från investerare och de som inte får plats i det första projektet får med automatik en förtur till nästa.” Säger Linus Söder

För att anmäla sig till intresselistan, fyll i formuläret på Systemhus hemsida. Läs mer här.

 
ads

Tips