januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Allt fler kommuner beräknar underskott – enligt SKL

 • oktober 16, 2019
 • Redaktionen

Enligt kommunsektorns senaste prognos ökar det ekonomiska gapet till 43 miljarder kronor till 2023. Drygt 20 kommuner kommer att höja skatten nästa år, trots höstens budgetbesked enligt ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Under nästa år bedömer SKL att Sverige går in i en mild lågkonjunktur, som dröjer sig kvar under 2021. Mot slutet av 2020 beräknas arbetslösheten stiga till drygt 7 procent.

– Vi har länge sett att 2020 blir ett ansträngt år för kommunsektorn. Skatteintäkterna kommer att öka väsentligt långsammare än de har gjort de senaste åren samtidigt som trycket från en ökande andel barn och äldre är stort. Det här kommer att kräva att kommuner och regioner förändrar arbetssätt och utvecklar sina organisationer, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

SKL bedömer att ett 90-tal kommuner och sju regioner kan komma att gå med underskott redan under 2019 utifrån enkätsvar från ekonomidirektörer. Skattehöjningar förväntas ske i ett tjugotal kommuner och i fyra regioner inför 2020. Trots det räknar SKL med att kommuner och regioner kommer att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och staten inte tillför mer resurser än det som hittills har aviserats.

Källa: SKL

 
ads

Tips