december 9, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Allt fler lämnar Stockholms län

 • juli 11, 2019
 • Redaktionen

SvD har gjort en analys på Sveriges flyttdata under de senaste 10 åren vilket visar att allt fler flyttar ut från Stockholms län och allt mindre flyttar in i länet. Den målgrupp som är flest att lämna Stockholm är barnfamiljer. Trots detta så fortsätter Stockholm att växa, detta på grund av nyfödda och invandring.

Anledningen till att allt fler lämnar Stockholm sägs vara på grund av bostadsvristen, trångboddhet, hemlöshet och amorteringskrav.

 

 
ads

Tips