april 1, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Alternativa investeringar är här för att stanna

 • juli 01, 2018
 • Redaktionen

Av Mattias Ahlberg
VD, RAIRE Invest

I en tidsålder då investeringar i kryptovalutor som Bitcoin inte ens uppfattas som en alternativ investering utan är fullt accepterat kan man börja fundera på vad en “alternativ” investering egentligen är?
Min tolkning är ganska enkel, det är investeringar där antalet mellanhänder minskar avsevärt och således också minskar “avbränningarna” på kapitalet så att så stor del som möjligt hamnar dit de ska hamna och vidare, i bästa fall, utvecklas till en avkastning.

Är det här då något nytt?
Inte alls! Det har funnits så länge finansmarknaden har funnits, det som däremot är nytt är att det är tillgängligt för alla och envar, den enskilda människan kan själv ta beslut om en investering och genomföra den utan några mellanhänder som ska ha sina andelar i affären. Det är en värld av finansieringsmöjligheter som öppnar sig, som bara varit tillgänglig för banker och riskkapitalister tidigare. Just därför tror jag att alternativa investeringar är här för att stanna.

Och det verkar som att fler håller med!
Det finns ett otal enormt lyckade företag vars affärsidé aldrig hade fått se dagens ljus om det inte hade varit för crowdfunding och crowdlending. Det kommer alltid att vara så inom finansiering att när den försvinner på ett håll, i det här fallet bankernas utlåning till småföretag, så arbetar man runt det. Det är en del av utvecklingen, vattnet rinner enklaste vägen! Och visst vore det väl synd att så många företag och fastighetsprojekt rinner ut i sanden när det egentligen finns en lösning?
Till följd av detta och utvecklingen internationellt har företag poppat upp i Sverige som svampar ur jorden med fokus på just gräsrotsfinansiering. Det fina med det här är att i stort sett ingen av de tämligen nyetablerade företagen har exakt samma modell eller utbud. Exempelvis har Pepins och Fundedbyme inte samma investeringsmodell eller finansiella tillstånd. Tessin fokuserar helt på fastighetsfinansiering medan Kameo har både fastighetsutveckling och rena företagslån. Toborrow, Savelend mfl har en ganska liknande verksamhet men ändå inte. Alla har sin lilla twist, det är det som gör branschen riktigt rolig, den är under ständig utveckling. Naturligtvis håller sig alla aktörer inom lagens råmärken och tillståndskrav men det visar att en sak kan göras på en väldig massa sätt, där inget av sätten egentligen är fel.

Vårt eget företag, RAIRE Invest med plattformen Raise Reach arbetar mot en heltäckande plattform där vi kan erbjuda våra medlemmar de bästa investeringsmöjligheterna. Från starten var tanken att bara marknadsföra nyemissioner i publika bolag men så sent som för några veckor sedan beslutades att även marknadsföra finansiering av fastighetsprojekt på plattformen och planer finns att utveckla plattformen ytterligare till hösten. Varför? För att vi hela tiden måste erbjuda de produkter som våra medlemmar vill ha, varför skulle man annars vilja vara medlem i ett investerarnätverk?

Den 17-18 November i år har Invest 360 en mässa om alternativa investeringar i Stockholm, det betyder något!

En fortsatt god söndag i det fantastiska vädret önskas alla läsare!