april 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Anders Tegnell: ”Är inte orolig”

 • 2020-03-27 06:04
 • Redaktionen

Fler smittas av det nya coronaviruset samtidigt som andra europeiska länder tillämpar allt striktare åtgärder för att stoppa spridningen.
Men i Sverige grundar sig kampen mot viruset fortfarande på frivillighet och information.
– Vi är övertygade om att det här är rätt väg, säger statsepidemiologen Anders Tegnell i Aktuellt.

40 % av världens befolkning uppmanas att stanna hemma. Många undrar om Sveriges relativt milda metoder för att stoppa smittspridningen är tillräckliga, eller om man bör agera i likhet med länder som infört striktare karantänsregler. Exempelvis Finland som har satt hela regionen Nyland (som bland annat rymmer Helsingfors) i karantän.

Men enligt Anders Tegnell finns det ingen anledning att i dagsläget följa Finlands, eller andra europeiska länders, exempel.

– Jag är inte så säker på att de har nått så mycket längre än oss. Det finns inget som tyder på det. Jag tycker det är viktigt att man fortsätter använda de medel som man vet fungerar, i andra länder har man andra traditioner där det kan vara nödvändigt att använda sig av exempelvis lagar.

”Alla kommer hamna i kriser”

Samtidigt utesluter Anders Tegnell inte att det kan komma att bli nödvändigt att ta till tuffare åtgärder mot viruset längre fram:

– Alla länder kommer att hamna i olika typer av kriser. Jag tror det är viktigt att fundera på vad som passar oss.

Det är fortfarande för tidigt för att svara på frågan när corona kommer att sluta vara ett stort problem för Sverige och världen, men Anders Tegnell tycker att Sverige hittills har klarat krisen relativt bra:

– Självklart är alla oroliga. Jag är inte orolig för att det kommer se väldigt annorlunda ut i Sverige än i andra länder. Än så länge så har situationen utvecklats hyfsat i Sverige. Sjukvården har fungerat med de insatser vi har gjort.

 
ads

Tips