september 15, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Andra handelsdagen- nedgångar på nya kinesiska teknikbörsen

 • juli 24, 2019
 • Redaktionen

21 av 25 företag backade under tisdagen. 

När den nya kinesiska teknikbörsen Star market lanserades under måndagen rusade aktierna kraftigt.

Av de 25 företag som gick till börsen steg aktierna i snitt 140 procent. Det skriver Bloomberg.

Men på under tisdagen – den andra handelsdagen – hade börsen redan lugnat ner sig. Alla företag utom fyra backade tillbaka.

Rusningen berodde troligtvis på att kinesiska investerare för första gången tilläts handla obegränsat. Vanligtvis finns det nämligen en spärr för aktierna, som bara tillåts röra sig 10 procent i vardera riktning. Börsen Star kommer istället att ha ett “tak” på 20 procent.

Den obegränsade handeln pågår i fem dagar från och med öppningsdagen.

Star lanserades med syfte att hindra Kina från att förlora sina snabbt växande företag till börserna i New York eller Hong Kong, skriver Bloomberg.

 
ads

Tips