april 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Ändrade krav kan snabba på vaccin

 • 2020-03-26 07:13
 • Redaktionen

Diskussioner pågår om att förenkla reglerna för att kunna forska fram ett vaccin mot coronaviruset snabbare. Bland förslagen finns ett ökat samarbete mellan bolagen och förenklade djurförsök.

Det kan bli ändrade krav för de bolag som försöker ta fram ett vaccin mot coronaviruset. För att skynda på utvecklingen diskuteras nu att förenkla djurförsöken och öka samarbetet mellan forskningsbolagen. Samtidigt måste alla försök på människor ske på unga och friska vuxna.

– Det är ju klart att vi befinner oss mitt i en pandemi där det vare sig finns läkemedel eller vaccin mot covid-19 så det är klart att det finns ett enormt medicinskt behov att få fram ett vaccin snabbt, säger Jonas Vikman som är samhällspolitisk chef vid Läkemedelsindustriföreningen.

Det är också bakgrunden till att Världshälsoorganisationen, EU-kommissionen och läkemedelsmyndigheterna i USA och Europa nu diskuterat att underlätta forskningen om coronavaccin. Slutsatserna är bland annat att öka samarbetet mellan bolagen.

Forskarna bör dela med sig av data som kan minska risken för biverkningar och det kan också bli möjligt att förenkla vissa djurförsök. För att minska riskerna för försökspersoner, bör provvaccinet bara ges till unga, friska vuxna.

De tre senaste månaderna har ett 40-tal vaccinprojekt startats, men hittills är det bara två som inlett försök på människor – ett i Kina och ett i USA. Och trots att det kommit uppgifter om att ett vaccin kan tas fram rekordsnabbt, så är det inte realistiskt, enligt Jonas Vikman.

– Vår bedömning är att ett helt klart vaccin, myndighetsgodkänt, färdigt för bred användning tar tre till fem år att utveckla, så i år kommer vi inte ha ett färdigt vaccin. Men man kommer att kunna se större kliniska studier på människor,men inte med ett färdigt vaccin.

Och om man skulle besluta om lättnader för vaccinutveckling, vad skulle det betyda?

– Jag skulle inte kalla det lättnader, men förändringar. Det här är de regulatoriska myndigheterna mycket väl medvetna om. Säkerhet är otroligt viktigt i all läkemedelsutveckling i allmänhet och vaccinutveckling i synnerhet. Givet var vi är idag, finns det möjligheter att under kortare tid och med bibehållen patientsäkerhet utveckla vaccin mot covid-19 så vore det givetvis positivt, avslutar Jonas Vikman, samhällspolitisk chef vid Läkemedelsindustriföreningen.

 
ads

Tips