oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Anmälningar till PO har fördubblats sedan 2011

 • april 12, 2019
 • Redaktionen

I samband med Aktiebladets granskning av tidningars källkritik i ett allt hårdare och konkurrensutsatt mediaklimat, väcks även frågan om hur utvecklingen påverkat antalet anmälningar till Pressombudsmannen (PO). Ola Sigvardsson är Allmänhetens Pressombudsman (PO), och svarade på några grundläggande frågor i ämnet.

Har det allt hårdare mediaklimatet på nätet ökat trycket hos PO i form av fler anmälningar och frågor från privatpersoner, företagare med mera?

– Sedan 2011 har antalet anmälningar till PO fördubblats från cirka 300 till 600 per år. Vi bedömer att de främsta orsakerna är att vi gjort det lättare att anmäla (elektronisk blankett på vår hemsida) och att vi haft flera mycket uppmärksammade ärenden som lett till att fler känner till vår verksamhet i dag.

– Hur förändringar i mediaklimatet har påverkat är en svårbedömd faktor som jag inte vågar uttala mig om.

Har PO:s grundläggande arbete påverkats av den här utvecklingen och dess negativa konsekvenser i form av bristande källkritik hos vissa medier och exempelvis fejknyheter på nätet?

– Vår uppgift är i första hand att ta upp ärenden där enskilda, utpekade personer utsatts för nedsättande omdömen på ett eller annat sätt i pressen. Vår uppgift är inte att undersöka vad som är sant eller falskt i påståendena, utan att bedöma om den publicitetsskada som uppstått är försvarlig eller oförsvarlig. Detta arbete har inte förändrats av de frågeställningar du tar upp.

I en tidigare intervju i Aktiebladet berättar Hall Medias ansvarige utgivare Marie Johansson Flyckt om sitt engagemang i frågan och hur hon anser att källkritik egentligen borde genomsyra alla ämnen i grundskolan. Är tidig information en stor del av lösningen, eller finns andra sätt att bryta den negativa trenden anser du?

– I det här sammanhanget ser jag det som att pressen bör gå före genom att vara noggrann med källkritiken och vara så transparent som källskyddet medger.

Hur ska man ska agera när man anser att en tidningsartikel är felaktig i olika grad, och ser er granskning olika ut beroende på om det är den i artikeln omnämnde parten som anmäler eller utomstående?

– Man måste vara personligen berörd för att vi ska upp ett klagomål för utredning. Allmänna felaktigheter i pressen kan inte anmälas till oss, säger Ola Sigvardsson.

Läs även:                                                                                                                                       

Hur hanteras källkritik av konkurrensutsatt media

Fejknyheter på nätet uppmärksammas på källkritikens dag

 

 
ads

Tips