March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Ännu bättre förutsättningar

Vi tittade på Moberg Pharma i augusti förra året och rekommenderade då köp i aktien och den steg men det tog tid innan det lossnade och den nådde nästan vår målkurs i december. Nu har aktie rekylerat tillbaka en bit och förutsättningarna för bolaget ser ännu bättre ut nu så därför upprepar vi köprekommendationen och justerar riktkursen något.

Moberg Pharma är ett läkemedelsbolag som är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista. Bolagets produkter är främst fokuserat på utvärtes produkter mot hudsjukdomar och smärta. Bolaget har en egen distribution och marknadsföring i USA medan man i övriga världen har ett nätverk av marknadspartners. Produktionen av läkemedlen har man förlagt hos kontraktstillverkare.
 
Senaste vi skrev om bolaget så hade de precis lämnat en stark halvårsrapport. I Q3 rapporten redovisar bolaget en ännu starkare utveckling där försäljningen ökade 35,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} mot samma kvartal förra året medan ökningen i Q2 var 28,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Resultatmässigt har bolaget sedan Q1 vänt till vinst och ackumulerade resultatet per aktie blev för årets första nio månader 0,97 kr.

Starkt bidragande till den fina försäljnings och resultatutvecklingen är medel mot nagelsvamp i USA (Kerasal Nail – här: Nalox) och en ny varumärkesstrategi i har utvecklats i USA och resultatet bör kunna synas till liten del redan i slutet av Q4. Det är utvecklingen i USA som gör att vi rekommenderar starkt köp i aktien då effekten av den starka dollarn kommer ge ett rejält lyft till marginalerna och i kombination med den starka försäljningsökningen räknar vi med en riktigt stark Q4 rapport.

I maj tidigare i år genomförde bolaget en riktad nyemission som tog in 60 Mkr för att kunna göra värdeskapande investeringar. Finansiellt ser bolaget därmed mycket starkt ut med nettokassa, den har dock minskat drygt 10 Mkr under senaste kvartalet till 42 Mkr mot 52 Mkr förra kvartalsskiftet. En förklaring är att bolaget betalat en tilläggsköpeskilling för förvärv av dotterbolaget Moberg Pharma North America på drygt 17 Mkr och därmed är hela förvärvet av verksamheten betald. För 2014 räknar vi med att bolaget kommer kunna visa ett resultat efter skatt på cirka 20 Mkr och det ger ett kassajusterat PE-tal på runt 22 men under innevarande år 2015 räknar vi med en stark resultatutveckling tack vara den höga tillväxttakten och PE-talet kommer sjunka väsentligt. 

Aktiekursen utvecklades starkt under våren men emissionen i maj satte press på kursen och den har från maj till slutet av december konsoliderat i ett intervall runt 32 kr. I slutet av december kom en uppgångsfas och aktien steg upp mot 38-39 kr men senaste dagarna har aktien rekylerat tillbaka mot 35 kronorsnivån. Vi ser detta som ett bra köpläge inför Q4 rapporten och rekommenderar köp upp till 35,00 kr och ser detta som en intressant långsiktig investering. Bolagets ordförande tycker likadant och ökade sitt innehav med 10 000 aktier i slutet av november. 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.