april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Är det dags att blanka igen?

Börsen har återhämtat sig starkt under de senaste veckorna och nu börjar vi närma oss ett läge där blankningar återigen kan vara aktuella. Är det redan dags?

 

Så sent som för några veckor sedan var marknaden övertygad om kraftig konjunkturförsvagning under 2016. Det ser det ut att bli också men centralbankerna har signalerat lättnader. Särskilt ECB kommer att tvingas agera ännu mer expansivt på grund av ett för lågt inflationstryck.

 

Börsen har stigit kraftigt sedan botten i mitten på februari och OMX S30 har mellan stigit med ca. 12 procent från den lägsta noteringen. Uppgången för S&P 500 är nästan 10 procent.

 

Just den amerikanska börsen bör följas noga. Det riktiga raset kom när investerarna började se sämre utsikter för amerikansk ekonomi. Kinaoron var det stora sänket men det var en gammal och känd nyhet som ingen vågade fokusera på medan tilltron tilltron till den amerikanska ekonomin var stark.

 

Exakt vad som händer på börsen under resten av året är svårt att sia om. En sak vet vi dock att även om börsen till slut avslutar året starkt så kommer det en större motreaktion inom kort efter den starka uppgången under de senaste veckorna. Det är just den amerikanska börsen som ska bevakas och det breda indexet S&P 500 för vägledning.

 

S&P 500 har ett starkt motståndsområde runt 2000-nivån. Den nivån har varit en nyckelnivå under det senaste halvåret där flera omslag har skett. Att ta negativa positioner på börsen när S&P 500 kommer till 1995-2000 känns givet, åtminstone kortsiktigt. Den som tror på en stark börs framöver ser positionerna som kortsiktiga, kanske som en kortsiktig hedge till en aktieportfölj. Den som har en mer negativ syn på marknaden ser det som ett bra läge att kraftigt dra ner aktieexponeringen och positionera sig för en nedgångsfas.

 

Det kan alltid vara vanskligt att blanka enskilda aktier i tider av förändringar. En mindre riskabel strategi är helt enkelt att via derivat ta negativa positioner i index. Via terminer, ETF-fonder, CFDs eller minifutures.

 

Sammanfattningsvis, det är ännu inte dags att ta negativa positioner men det är inte långt kvar tills negativa positioner blir givna. Nivån 1995-2000 för S&P 500 utgör ett bra blankningstillfälle. OMX S30 ser ut att ha större uppsida än S&P 500 på kort sikt så vill man hålla nere risken bör man ta negativa positioner i derivat som just speglar S&P 500.

 

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads