oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Är det värt att investera sina pengar i guld?

 • augusti 15, 2019
 • Redaktionen

Warren Buffet har länge hävdat att investera i guld är “dumt”.

År 2009 uttalade sig Mr. Warren Buffet följande i ämnet. “Coca-Cola kommer tjäna pengar, och jag tror att Wells Fargo kommer att tjäna mycket pengar. Det är mycket bättre att ha en gås som fortsätter att lägga ägg än en gås av guld som bara sitter där och kostar pengar i dyra försäkringar, bevakningskostnader etc. Och kanske har ekonomioraklet en poäng med sitt resonemang, bättre med en gås som ständigt värper fram nya ägg än en som bara sitter och gör inget i princip.

Som en traditionell investeringsväg är guldet betungande till skillnad från andra finansiella produkter som aktier, fonder, räntebindningar och andra ränteoptioner.

Rysslands president Vladimir Putin har valt en helt annan strategi i frågan, Putin köper för närvarande guld utan någon större uppmärksamhet, inga feta stora rubriker som belyser ämnet. Köp av guld sker i det tysta, men de köper i väldigt stor skala. Rysslands guldreserver fortsätter att växa år för år. Som framgår av de senaste siffrorna om ryska valutareserver köpte Bank of Russia 600 000 uns guld i mars 2019. Det motsvarar 18,66 ton. Summan av guldreserverna beräknas till 69,7 miljoner ounce, vilket motsvarar 2 167,91 ton. Värdet vid redovisningstillfället: 90,01 miljarder dollar. Ryssland har redan köpt 1,8 miljoner uns eller 55,98 ton guld sedan januari. De totala utlandsreserverna uppgick till 487,80 miljarder dollar i slutet av mars. Tillväxten från månad till månad ökar med 1 procent eller 5,19 miljarder dollar. Guldandelen av de totala reserverna uppgår till ca 18,4 procent.

Vad ligger då bakom Rysslands beslut att köpa upp allt guld som kommer i deras väg?

Jag tror inte att det handlar om en ren investeringsiver från ryskt håll vars syfte är att pressa upp guldpriset, möjligen kan en bieffekt uppstå i frågan om efterfrågan och tillgång på den gyllene metallen. Men det ryska slutmålet handlar om något helt annat. Kanske försöker Putin att bryta USA och Europas överlägsna makt i penningpolitiken. Putin köper guldet för att minskar sitt beroende av dollar. Det är kanske Putins strategi. Ryssland befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan 1990-talet, rubeln faller och faller, så Ryssland måste utnyttja varje dollar väl. Sedan 2005 har beståndet av guld nästan fyrdubblats, det finns alltså en långsiktig plan med hans nästan gränslösa aptit för guld. Putin vill helt enkelt bryta sig loss från beroendet av dollarn i första hand. Faktum är ju att Washington ständigt använder dollarn som ett vapen för att pressa Ryssland och fler länder därtill. Sanktionerna som EU och USA införde i samband med krimkrisen gjorde det omöjligt för ryska företag att låna på den internationella marknaden. Nu vill Putin minska beroendet av den globala reservvalutan dollar. Guld blir försäkring i det ekonomiska kriget mot de länder som använder sig av ekonomiska embargon mot Ryssland.

Ryssland har involverat sig i konflikter på många ställen de senaste åren. De invaderade Ukraina, bombade ammunitionsdepåer och bränsledepåer som den islamiska staten i Syrien hade kontroll över.

I denna situation är guld Putins mest värdefulla tillgång. Metallen är erkänd över hela världen, eftertraktad och inte fritt reproducerbar. Länder som köper guld tappar lite likviditet, eftersom staplarna inte kan flyttas som aktietillgångar, någon avkastning i form av ränta blir det inte heller. I gengäld står guldet starkt, mot valutamarknadens upp- och nedgångar. Således erbjuder guldet Ryssland skydd mot kriser, eller kanske tvärtom. Köp av guld är ett medel för Putin att driva en mer aggressiv utrikespolitik i framtiden.

Men för att då återgå till frågan om det är värt för småspararen att investera i guld.

Med tanke på vad som ovan redovisats så finns det ju ändå en möjlighet att guldpriset klättar uppåt. frågan är om guldet blir en god investering på kort eller lång sikt är ju naturligtvis omöjlig att svara på. Men för den som vill ha lite guld i sin portfölj så tror jag inte att de kommer att bli besvikna, men det är naturligtvis en risk att gå emot finansmannen Warren Buffet:s råd. För den mer riskbenägna hasardspelaren så kanske till och med köp av den ryska rubeln kan vara av intresse. Om Putins plan går i lås så kommer vi troligtvis att se en starkare rubel i framtiden. Kanske kopplas rubeln till den gamla guldmyntfoten där valutan motsvarar en vis mängd guld. Jag erkänner, en mycket långsökt hypotes som gränsar till ekonomiskt vansinne, men då det gäller Ryssland så kan man aldrig vara riktigt säker vilka kort de drar fram ur rockärmen.

Text är författad av:  Conny Malmqvist 

 

 
ads

Tips