Är du näthatare? – Då ligger du risigt till

Rättsväsendets brist på såväl resurser som kunskap gör att huvuddelen av alla näthatare till dags dato har tillåtits fortsätta med sina destruktiva gärningar utan åtgärd. Sakta men säkert börjar dock snaran dras åt kring nättrollen. Flera exempel har redan uppmärksammats av Aktiebladet, och nu finns dessutom stiftelsen Make Equal, som tagit fram det digitala verktyget Näthatshjälpen.       

I en tidigare intervju berättade internetforskaren Annakarin Nyberg om att det trots allt går åt rätt håll. Hon nämner bland annat Näthatsgranskaren som exempel, och menar att det idag finns många olika aktörer som arbetar från olika perspektiv och med olika kompetenser och erfarenheter. Hon anser att alla insatser sammantaget ser till till att vi skapar ny kunskap, nya arbets- och analysmetoder och en ökad och mer nyanserad medvetenhet inför utmaningen.Näthat och bristande källkritik

Det här är ju frågor vi vill få ordning på, eller hur? Däremot finns det många svåra frågetecken som behöver rätas ut längs vägen. Exempelvis handlar det, inte minst enligt Annakarin; om själva begreppet näthat. Hon menar att vi idag inte har en samsyn kring vad näthat är för någonting, eller vad näthatare sysslar med. Dels eftersom det är en förhållandevis ny företeelse som vi ännu försöker förstå. Dels eftersom vi upplever det vi utsätts för på olika sätt.

Du och jag kan nämligen ha olika upplevelser av att ha utsatts för samma sak. Du kanske upplever det som vi båda utsatts för som näthat medan jag inte gör det. Det bidrar till att man får förhålla sig kritisk till kartläggningar av exempelvis hur utbrett näthatet egentligen är.

Samtidigt händer det mycket just nu. Aktiebladet har tidigare rapporterat om hur det fantastiska initiativet I folkets intresse spårar upp näthatare och får dem att sluta. Det har också varit intressant att intervjua Åsa Larsson, redaktör för tidningen Metros initiativ Viralgranskaren, där förutom näthat även det just nu högst aktuella ämnet källkritik ställs på sin spets.

Men, ett stort problem återstår:

Fler måste anmäla näthatare

Alldeles för många som drabbats av näthatare låter nämligen bli att polisanmäla, på grund av den procentuellt låga andelen anmälningar som idag leder till åtal. Det är här stiftelsen Make Equal kommer in i bilden med det digitala verktyget Näthatshjälpen. Verktyget ska nämligen underlätta att anmäla hatbrott på nätet för alla. Detta genom tillgång till ett formulär där man fyller i din anmälan på egen hand. Anmälan skickas sedan till polisens registratorer, och eftersom polisen har en skyldighet att ta upp alla anmälningar som kommer in tvingas därmed myndigheten att på något sätt agera.

Kommer allting därmed att bli bra inom denna vecka? Kommer näthatare att behöva bita i det sura äpplet och stå sitt kast innan midsommar 2019? Knappast. Men en stor förändring är på gång till det bättre. Därav grundbudskapet och anledningen till val av rubrik i denna krönika.

Njut alltså så länge det varar, näthatare. Du kommer att ligga risigt till, tidigare än du tror.