februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Är pristoppen på bostadsmarknaden nådd?

 • juni 19, 2016
 • Redaktionen
Boprisuppgången har tack vare minusräntan slagit de flesta förväntningarna. Mäklarna talar dock om att de senaste veckorna har varit turbulenta med tydliga prisfall. Är toppen nådd?

ads

Amorteringskravet blev en verklighet nyligen och har påverkat bostadsmarknaden. Först steg priserna i väntan på att amorteringskravet skulle införas då köparna passade på att köpa för att slippa amortera men under de senaste veckorna talar mäklarna om prisfall. Framför allt i Stockholm talar mäklarna om prisfall på 5-10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} vilket låter mycket på några veckor men att priserna har fallit råder det ingen tvekan om.

 

Statistiken från Valueguard bekräftar också ett prisfall under maj vilket är den senaste siffran som vi har. HOX-index föll med 0,6{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under maj. Bostadsrätterna i Sverige tappade i genomsnitt 1,6{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}  medan villapriserna var stabila. Det var dock bostadsmarknaden i Stockholm som stod för prisfallet under maj. Priserna i resten av landet var dock stabila eller steg något, beroende på region. Med tanke på att amorteringskravet är ett visst skifte på bostadsmarknaden är det rimligt att förvänta sig en fortsatt effekt på priserna under några månader. På kort sikt kan därför priserna falla.

 

Sett i ett längre perspektiv är prisnedgången inte särskilt överraskande. Det som är överraskande är den kraftiga prisuppgången under de senaste åren, i synnerhet efter finanskrisen. Den har dock sin förklaring i de låga räntorna. Räntenedgången har tagit alla bedömare på sängen. Visserligen stod det redan 2012 klart att Riksbanken hade gjort en grov missbedömning om det långsiktiga inflationstrycket och att reporäntan var på väg mot åtminstone noll. Den verkliga förändringen är dock de långsiktiga inflationsförväntningarna samt förväntningarna om den neutrala räntan. Marknaden räknar inte längre med att fyra procent är en neutral ränta utan ser snarare hälften av den nivån som en uthållig räntenivå. Det betyder även att en neutral boränta ligger på någonstans runt 3,5{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Med den räntan kan nuvarande prisnivåer motiveras men inga större prisuppgångar. Det förstås under antagandet att ränteavdraget inte skrotas på sikt vilket per automatik skulle innebära ett fundamentalt motiverat prisfall.

 

För att priserna ska fortsätta stiga väsentligt behöver förväntningarna om den neutrala räntan falla ännu mer eller så behöver svenskarna bli beredda på att lägga mer av inkomsten på boendekostnaden. Inget av det går att utesluta men det viktiga är att frågan inte kommer att behöva ställas förrän om tidigast två år. Så länge som vi har minusränta och låg inflation kommer aktörerna på marknaden att bli allt mer optimistiska om den långsiktiga räntenivån och sin förmåga att klara högre räntor. Efter flera år med kraftigt stigande priser glöms riskerna lätt bort. Långa trender tenderar att gå till överdrift.

 

Toppen är därför sannolikt inte nådd. Riksbanken förväntas inte röra räntan före hösten 2017. Den svenska konjunkturen är stark och det bidrar till att hålla uppe priserna. När räntan väl börjar höjas, kan vi räkna med att Sveriges BNP åtminstone har ökat med 3-3,5 procent. Det som skulle kunna få priserna att falla är en betydande omvärldsoro som sänker den svenska tillväxten. Då kanske inte ens minusräntan hjälper. Trenden just nu pekar dock snarare åt andra hållet. Slipper vi Brexit som ändå får ses som mest sannolikt, bör riskviljan på kapitalmarknaderna stiga och ge en skjuts uppåt till omvärldskonjunkturen.

 

 
ads

Tips