juli 10, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Är Trigon Agri värt att titta närmare på?

 • 2013-08-08 11:13
 • Redaktionen

Trigon Agri producerar spannmål med verksamhet i Ukraina och Ryssland samt mjölkproduktion i Estland och St Petersburg i Ryssland . Affärsmodellen fokuserar på att öka produktionen och sänka kostnaden per ton genom västerländsk teknik och storskalighet. 

Bolaget meddelande i november 2012 att de byter bort delar av sin egen jordbruksmark mot nordligare mark i Rostovområdet. På det viset får man tillgång till bevattningsmöjligheter samt logistikfördelar genom ett läge som är närmare hamnarna i Svarta havet. Konstbevattning har påbörjats i mindre skala och planen är att bygga ut i mindre etapper. 

Bolaget har delat in sin verksamhet i kärnverksamhet och övrigt verksamhet som inte tillhör kärnverksamheten. Till kärnverksamheten hör spannmålsproduktionen i Ukraina och Rosvtov-området i Ryssland. Icke kärnverksamhet inkluderar spannmålsproduktionen i Ryska Penza samt mjölkproduktionen. 

 

I maj 2012 kommunicerade bolaget nya mål för den kommande fyraårsperioden. Målen är att undvika nyemssion, fokusera på kärnverksamheten och signifikant utöka konstbevattnade arealer, uppnå 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} avkastning på tillgångar samt att bli skuldfria. 

Vad har då hänt sedan målen kommunicerades? Konstbevattningen är påbörjad och bolaget har ökat fokus på kärnverksamheten genom att sälja delar 21 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av mjölkproduktionen (Trigon Dairy Farming Estonia) i Estland till finländska Ingman Group. Fokus på kärnverksamhet går också hand i hand med ambitionen att bli skuldfri, uppskattningsvis så står tillgångarna som är till försäljning i paritet med de totala skulderna. 

 

 

Ägarbild är också något svåröverskådlig, om man jämför ägaruppgifterna i årsredovisningen med senaste uppgifterna på Trigonagri.se så kan man lätt få bilden att SEB och Nordea har storhandlat under våren och seglat upp största respektive näst största ägare. Troligtvis beror skillnaden på hur ägandet är registrerat. Styrelseordförande är Joakim Helenius med tung bakgrund inom finansbranschen, Helenius grundade även Trigon Capital. 

Kursen har under första halvåret i år backat från cirka 5 SEK ner till drygt 3 SEK. Allt time low när detta skrivs är 3.00 SEK. Vad är det då som gör Trigon intressant? Eget kapital per aktie är högt (drygt 9kr) jämfört med rådande kurs kring 3.20SEK. Ökande befolkning med högre levnadsstandard är en långsiktigtrend som talar för Trigon. Jordbruksfastigheter i Ukraina och Ryssland värderas till en bråkdel av priset i Sverige och Västeuropa samt andra stora producentländer som USA och Argentina. De ryska och ukrainska fastigheterna värderas också betydligt lägre än motsvarande jord i närliggande EU-länder som Bulgarien och Rumänien. Värderingen ska också vara lägre på grund av sämre infrastruktur och politisk risk men med det i antagande så bedöms ändå värdestegringspotentialen för Trigons fastighteter som god. Fyraårsplanen är mycket aktieägarvänlig och bolagets kommunikation visar att man kontinuerligt strävar mot målen. Kommer Trigon nära målet om 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} avkastning på tillgångar, kombinerat med hyfsade utsikter för värdeökningar i fastigheterna så är kurspotentialen rejäl. Utdelningen är låg men visar ändå att de trots sitt geografiska läge, lyckas skifta ut medel till ägarna. 

Risken är, som nämnts, till stor del politisk. Vad gäller Ryssland så är dock jordbruket en näring som är betydligt mindre statligt reglerad än exempelvis olja och gas. Som för alla jordbruksbolag spelar också vädret in och kan få stora påverkningar på enskilda kvartal. 

Sammantaget så ser Trigon Agri ut som en chansaktie med ovanligt stor potential till pressad värdering. Min bedömning är att Trigon Agri är attraktivt värderad och värd att följa upp under hösten. Rapporten för andra kvartalet släpps den 30 augusti.  

 
ads

Tips