augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Arbetsförmedlingen rustad för varselstorm

 • 2020-03-17 06:32
 • Redaktionen

Redan nu är antalet varslade i mars fler än efter hela månaden förra året, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Myndighetens krisledning arbetar nu med att titta på hur man ska klara sina arbetsuppgifter.

– Jag känner mig trygg hittills, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar

Spridningen av det nya coronaviruset har skakat näringslivet, inte minst besöksnäringen och transportbranschen. På måndagen lade rederiet Stena Line ett stort varsel om 950 medarbetare och dessförinnan har hotellkedjan Scandic varslat hälften av sin personal i Sverige.

I Arbetsförmedlingens senaste statistik syns en markant ökning av varsel. Under de första två veckorna i mars har totalt 4.669 personer berörts av varsel om uppsägning. Det kan jämföras med 3.292 personer under hela mars månad förra året.

I nuläget räknar Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar med myndigheten att klara av belastningen som det kan innebära.

– Vi sätter in de åtgärder vi behöver och vi tror att vi har kapacitet att klara situationen med varselhantering, och sedan även den utveckling som skulle kunna bli med uppsägningar, säger hon.

Främst berör varslen storstadsregionerna och hotell- och restaurangverksamheter. 75 procent av dem är fördelade på Stockholms län följt av tolv procent i Västra Götalands län.

Regeringen kom på måndagsmorgonen med en rad åtgärder riktade mot att stötta näringslivet. Det tror man på Arbetsförmedlingen kommer dämpa varselstormen framöver och även antalet varsel som leder till uppsägning.

Bland annat handlar det om system för korttidspermittering och uppskjutna skatteinbetalningar.

 
ads

Tips