april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Årets viktiga tema – hur påverkar FEDs räntehöjningar börsen?

Årets viktiga tema – hur påverkar FEDs räntehöjningar börsen?

Den amerikanska ekonomin visade styrka under 2015 och sakta men säkert har förutsättningar för räntehöjningar byggts upp efter flera år med nollränta. Hur kommer aktiemarknaden att reagera på räntehöjningar från FED?

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, har fört en expansiv penningpolitik sedan finanskrisen. De mest okonventionella åtgärderna har fasats ut och nu börjar utfasningen av den mer konventionella åtgärden närma sig. Den första räntehöjningen börjar närma sig och kan ligga så lite som tre månader bort.

 

Efter stark arbetsmarknadsstatistik i fredags har marknadsaktörerna börjat acceptera att räntehöjningar nu är oundvikliga. FED har just använt arbetsmarknaden som skäl till att stimulera den amerikanska ekonomin längre än vad många har trott och arbetsmarknaden har visat upp den återhämtning som FED har velat se innan första räntehöjningen.

 

Vår prognos har länge varit en första räntehöjning under Q2 2015. Den prognosen står kvar. FED kommer innan sommaren att skicka en signal. Det är räntehöjningstakten under resten av året som är mer osäker. Hur många höjningar till hinner FED med? En till är 100{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} givet. Två till är sannolikt, troligen 60-70{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Tre till är en möjlighet men den är liten med tanke på att det riskerar att ge en för stor ränteskillnad gentemot stora handelspartners och förstärka dollarn ytterligare. En centralbank som den amerikanska kan inte föra en penningpolitik som drastiskt avviker från andra centralbanker. Prognosen för helåret är därför att FED hinner höja räntan till 0,75{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} innan årets slut.

 

Räntehöjningar kommer definitivt att ha påverkan på marknaderna. Både positiv och negativ. Räntehöjningarna i sig är en negativ faktor då de allt annat lika drar undan kapital från marknaden och gör finansieringen dyrare. De underliggande skälen till räntehöjningarna är dock positiva, en starkare amerikansk ekonomi som nu kan stå på egna ben. Så frågan är vad som väger tyngre?

 

Aktiemarknaden kommer under 2015 att pendla mellan olika uppfattningar och vi kommer att se FED-relaterade nedgångar på börsen. Dessa kommer dock att vara köplägen. FEDs räntehöjningar är i det tidiga skedet av liten betydelse. Främst eftersom FED ligger så pass mycket före andra centralbanker. Samordnade räntehöjningar mellan centralbanker hade varit en annan sak men det är inget som kommer att ske under 2015.

 

Som vi kan notera är centralbankerna i andra viktiga världsekonomier fortfarande i en fas då de som minst ligger still fortfarande, men de flesta ökar fortfarande stimulanserna. T.ex. ECB som är världens näst viktigaste centralbank. När de stannar upp med utökningen av stimulanserna, då kan FEDs åtstramningar komma att börja kännas. Och det sker som allra tidigast till hösten i år, troligen ännu senare.

 

Man ska således inte vara rädd för FEDs räntehöjningar. Förväntningarna på den ekonomiska aktiviteten har börjat öka igen vilket återspeglas av den positiva börsutvecklingen. Det vore sämre för börsen om något inträffar som fördröjer FEDs räntehöjningar. Så länge FED höjer i förväntad takt, innebär det bara att den amerikanska ekonomin utvecklas i rätt riktning (och ger draghjälp till omvärlden). Börsrekyler som sker på grund av FEDs räntehöjningar kommer inte att vara något annat än köplägen på börsen, åtminstone fram till hösten.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads