augusti 3, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Aston Martin redovisar brakförlust

 • 2020-07-29 10:27
 • REFH

Biltillverkaren Aston Martin redovisar en förlust på justerad ebitda-nivå under första halvåret, jämfört med förra årets positiva ebitda-resultat.

(ebitda = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) 

Den totala försäljningen genom retail-kanaler löd 1 770 bilar (2 996), medan antalet sålda bilar genom wholesales-kanaler blev 895 stycken (2 442).

Intäkterna landade på 146 miljoner pund (406), en minskning om 64 procent.

Det justerade ebitda-resultat löd minus 89 miljoner pund (20,8). Rörelseresultatet och nettoresultatet i resultaträkningen var även negativa, i likhet med föregående år.

Bolaget pekar på en utmanande marknadsmiljö till följd av coronapandemin. Bolaget har vidtagit kostnadsåtgärder samt tagit in 668 miljoner pund via aktiemarknaden i syfte att stärka balansräkningen och förbättra likviditeten.

 
ads

Tips