augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Ekonomi
 • >
 • AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2020

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2020

 • 2020-07-30 08:28
 • REFH

Starkt resultat under pandemin; ledare i kampen mot COVID-19

Under den globala COVID-19-pandemin har och kommer fortsatt AstraZenecas prioritering vara att säkert tillhandahålla företagets läkemedel till miljontals patienter. Under det första halvåret fortsatte intäkterna, vinsten och kassaflödet att växa. Denna utveckling stöttades av framgångsrika lanseringar av nya läkemedel1 och flera uppmuntrande framsteg från forskningsportföljen. Bolagets fokus på tillväxt genom innovation är skapad för att fortsatt stötta denna utveckling.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:
”Jag vill tacka mina medarbetare runt om i världen för att de presterat ett starkt resultat under första halvåret, levererat ytterligare intäktstillväxt och tagit ett till steg mot förbättrad lönsamhet och kassaflöde. Jag är i synnerhet nöjd med den stabila tillväxten på tillväxtmarknaderna och framgångarna för våra nya läkemedel. Vi har gjort ytterligare framsteg med vår forskningsportfölj, speciellt gäller detta de stora framgångarna för Tagrisso i ADAURA-studien och för Farxiga, som har utökat sin potential för fler sjukdomar än diabetes. Vi är också nöjda med vårt nya samarbete med Daiichi Sankyo rörande DS-1062 vilket stärker vår växande onkologiportfölj.

Dessutom har vårt företag satt igång ett betydande arbete mot COVID-19, med kapacitet att leverera över två miljarder doser av AZD1222, en accelererad utveckling av våra monoklonala antikroppar och nya studier för användning av Calquence och Farxiga vid behandling av patienter som drabbats av viruset.

Blickar vi framåt, innebär fortsättningen på vår strategi att vi har tillförsikt inför framtiden, samtidigt som vi förutser att det även fortsättningsvis kommer vara variationer i de kvartalsvisa resultaten. Vi står fast vid vår helårsprognos som styrks av ett fokus på ett kommersiellt genomförande och en spännande portfölj med nya läkemedel.”

Ekonomiskt resultat

Tabell 1: Utvecklingen i sammandrag

H1 2020 Q2 2020
MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
Utfall i fasta valutakurser2 Utfall i fasta valutakurser
Totala intäkter 12 629 12 14 6 275 8 11
Produktförsäljning 12 359 11 13 6 048 6 9
Intäkter från samarbeten 270 Ej relevant3 Ej
relevant
227 Ej
relevant
Ej
relevant
Redovisad4 vinst per aktie (EPS)5 1,17 USD Ej relevant Ej
relevant
0,58 USD Ej
relevant
Ej
relevant
Vinst per aktie för kärnverksamheten6 2,01 USD 24 26 0,96 USD 32 31

En mindre lagerrelaterad fördel i relation till totala intäkter speglar effekterna av den pågående COVID-19-pandemin under första halvåret.

De totala intäkterna ökade med 12% (14% i fasta valutakurser) till 12 629 MUSD under halvåret med tillväxt inom alla tre terapiområden7 samt i alla regioner. De totala intäkterna i korthet:

 • Intäkterna från nya läkemedel ökade med 42% (45% i fasta valutakurser) till 6 353 MUSD, inklusive tillväxt för nya läkemedel på tillväxtmarknaderna med 71% (79% i fasta valutakurser) till 1 406 MUSD. Dessa läkemedel stod för 50% av de totala intäkterna globalt (H1 2019: 40%)
 • Tillväxt inom alla terapiområden: Onkologi +28% (+31% i fasta valutakurser) till 5 324 MUSD, Nya CVRM+8% (+11% i fasta valutakurser) till 2 265 MUSD och Andningsvägar och Immunologi +5% (+7% i fasta valutakurser) till 2 676 MUSD. Under andra kvartalet minskade totala intäkter inom Andningsvägar och Immunologi med 11% (8% i fasta valutakurser) till 1 122 MUSD, något som speglar den negativa påverkan från COVID-19 på försäljningen av Pulmicort i Kina
 • Tillväxt i alla regioner: En ökning på tillväxtmarknaderna med 9% (15% i fasta valutakurser) till 4 329 MUSD, med en tillväxt i Kina på 10% (14% i fasta valutakurser) till 2 659 MUSD. Kina ökade med 7% under andra kvartalet (12% i fasta valutakurser) till 1 243 MUSD. De totala intäkterna i USA ökade med 13% under halvåret till 4 177 MUSD och i Europa med 17% (20% i fasta valutakurser) till 2 447 MUSD
 
ads

Tips