augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Att bli rik på IPO:s

 • september 29, 2018
 • Redaktionen

Krönika av Mattias Ahlberg

Eftersom det politiska tramsandet fortsätter på sandlådenivå finns det fortfarande inget vettigt att skriva om hur utgången kommer att bli och hur det eventuellt påverkar småsparare. Därför skriver vi idag om något spännande och riktigt, IPO:s.

IPO betyder “Initial Purchase Offer” och är en emission som genomförs i samband med ett företags marknadsnotering. Normalt sett har IPO två stycken syften. Dels och ofta det viktigaste är att få en aktieägarkrets som är stor nog att äntra den publika aktiemarknaden dvs tillräcklig “free float” och dels för att ta in kapital tillräckligt för att kunna förverkliga vad man presenterar i sitt investeringsmemorandum eller prospekt. Inga konstigheter så långt, det här vet alla som följt vår serie om tidiga investeringar “Early Bird” redan om. Men hur ser det ut i verkligheten?

Olika företag har olika förutsättningar inför sin marknadsnotering, knepet med en lyckad IPO är att sätta en kurs i nyemissionen som inte är för hög för då finns risken att så fort den hamnar på marknaden så faller kursen som en sten och bolaget har en skock med besvikna aktieägare, dåligt utgångsläge. Den får inte heller sättas för lågt för då skulle ju bolaget, med facit på hand, kunnat ta in mycket mer kapital eller undvika för stor utspädning för grundare och initiala aktieägare, å andra sidan har man en skock helt lyriska och nyrika aktieägare.
Det finns åtskilliga exempel på båda fallen och det här är bolagsledningens kanske viktigaste beslut i processen, väldigt sällan träffar man exakt rätt och det är där man kan dra fördel av att vara inläst.

Det gäller att kunna hitta rätt IPO:s
Rätt IPO från ett investerarperspektiv är naturligtvis där emissionskursen är satt lite lägre än vad marknaden kommer att sätta den efter notering. Ofta blir de här bolagen övertecknade i emissionen och det råder en stor “hype” under emissionen, ett bra bolag passar då på att skaffa sig extra marknadsföring genom att kommunicera med marknaden intensivt.
På Aktiebladet har vi nu utökat avdelningen “Veckans Aktie” till att blanda upp med onoterade Aktier som står inför snar notering, det senaste exemplet var Systemhus.

Leif GW Persson och IPO:er
Ett exempel på den typen av IPO:s vi ska lära oss att söka efter är läkemedelsbolaget SenzaGen. Författaren och kriminologen Leif GW Persson har publikt blivit något av en expert på ämnet IPO:s, bland en hel del andra expertiser han besitter. Han gick bland annat in i IT-bolaget Terranets IPO som på sin första handelsdag gick upp med hela 32 %, det har sedan fortsatt uppåt men var bara en början. När SenzaGen genomförde sin IPO sålde de aktier för 19,40 SEK innan notering, Persson såg möjligheten och investerade 6,8 MSEK på den kursen. Efter första handelsdagen stängde aktien på 43,30 SEK, en uppgång med 123 % och Persson hade tjänat ca 8,3 MSEK på en enda handelsdag tack vare att han såg möjligheten och potentialen, insåg att emissionskursen på 19,40 SEK var på tok för låg för bolaget.
En helt annan teknik hade det Svenska streamingfenomenet Spotify, de hade ingen IPO alls inför noteringen. De sålde istället genom en rad mäklare aktier i bolaget under flera år innan notering, jag vågar påstå att ingen som sprang på en dylik mäklare har gjort en dålig affär när Spotify väl noterades tidigare i år.

Så vart kan man hitta guldäggen?
Det handlar om att vara välinformerad! Att få ett försprång genom nyhetsbrev är en bra början, det finns även en uppsjö med sajter som presenterar IPO:s. Som drivande av Raise Reach och Aktiebladet förespråkar jag naturligtvis ett kostnadsfritt medlemsskap där som det bästa steget, vi presenterar inte bara emissioner vi själva är delaktiga i utan alla som är intressanta enligt oss kommer medlemmarna att få tidig information om. Det är vad vi är, en plattform för alternativa affärer och självklart är spännande IPO:s en del av det. Inne på Aktiebladets facebookgrupp diskuteras också spännande IPO:s ur ett objektivt perspektiv och med högt i tak.

Med en önskan om en riktigt skön hösthelg!
Eder,
Mattias Ahlberg, VD, RAIRE Invest

 
ads

Tips