juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Attefallshus – Nya regler på gång

 • maj 14, 2018
 • Redaktionen

På uppdrag från regeringen så har Boverket tagit fram en ny rapport gällande Attefallshus, där de föreslår att den nuvarande begränsningen på 25 kvadratmeter byggnadsarea ökas till 30 kvadratmeter.

Sommaren 2014 så trädde reglerna om Attefallshus in men enligt Boverket så har det inte ökat det faktiska antalet bostäder.

En utökning till 30 kvadratmeter byggnadsarea innebär att den invändiga boarean blir ca 27 kvadratmeter och att det därmed blir lättare att skapa bättre boendekvaliteter i form av exempelvis alternativa möbleringsmöjligheter”, resonerar Boverket.

Bostadsminister Peter Eriksson säger: -”Attefallshusen var en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna genomföra de här förändringarna. Det skulle göra Attefallshuset mer attraktiva, hittills har de uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad.”

Byggnadsarean ska även fortsättningsvis vara på totalt 40 kvadratmeter för sidobyggnader (kompletterande hus). Men förslaget är att det ska bli mer flexibelt i hur kvadratmetrarna fördelas mellan byggnaderna, exempelvis 25 kvm + 15 kvm eller 30 kvm + 10 kvm. Däremot så är den största storleken på en komplementbyggnad 30 kvadratmeter.

 
ads

Tips