juli 15, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Axfoods vinst större än förväntat

 • 2020-04-22 08:12
 • REFH

Axfood rapporterar ett starkt första kvartal med en fortsatt hög tillväxt och förbättrad lönsamhet. Detta samtidigt som det är en omvälvande och exceptionell tid, en situation i vilken livsmedelsbranschen har en viktig och samhällsbärande roll i att förse hela landet med mat och dagligvaror. Det nya coronaviruset Covid-19 har haft och kommer att fortsätta ha en stor påverkan på samhället, och så även på företagets verksamhet.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2020:
”Årets första kvartal har varit ett mycket speciellt kvartal. Efter en stabil inledning på året resulterade spridningen av Covid-19 i ett kraftigt förändrat köpbeteende hos konsumenterna under senare delen av kvartalet. Mer eller mindre över en natt ökade trycket i såväl butik som inom e-handeln då kunder började bunkra basvaror. Bunkringen innebar en kraftig försäljningstillväxt under denna period, men också stora påfrestningar på varuförsörjningen som kämpade med att upprätthålla en rimlig servicegrad.”

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 067 Mkr (11 931), en ökning med 9,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 544 Mkr (485), en ökning med 12,0 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,1).
 • Periodens resultat uppgick till 402 Mkr (354) och resultatet per aktie före utspädning till 1,93 kr (1,68).
 
ads

Tips