december 5, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bättre än väntat – Volvo redovisar sina siffror

 • juli 18, 2019
 • Redaktionen

Bättre än förväntat för Volvo – men dämpad orderingång 

Volvo redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet – liksom en högre vinst. Orderingången backar dock.

Omsättningen uppgick till 120 694 miljoner kronor (103 623), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 112 300.

Resultatet efter skatt blev 11 352 miljoner kronor (9 384). Samtidigt pekade orderingången nedåt både för lastbilar och anläggningsmaskiner.
Orderingång på lastbilar uppgick till 47 821 stycke och leveranserna var 65 237 stycken.
I och med den minskade orderingången för lastbilar kommer Volvo att vidta åtgärder.

“Vår totala orderingång på lastbilar globalt var 21 procent lägre än under Q2 2018, med en förväntad låg nivå i Nordamerika och med en nedgång i Europa på 9 procent för medeltunga och tunga lastbilar. Vi kommer därför under loppet av det andra halvåret att anpassa produktionen”, skriver vd Martin Lundstedt i rapporten.

 
ads

Tips