februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Beslut om Miljözoner närmar sig

 • mars 12, 2018
 • Redaktionen

För en dryg vecka sedan så beslutades det av domstol i Tyskland att det nu är tillåtet att ha lokala förbud mot dieselbilar som inte uppfyller kraven på euro-6. Snart kan Sverige vara där.

ads

 Personbilar inkluderas i miljözonerna

Enligt DI:se så kommer ett beslut att tas under våren för Sverige men redan idag så har kommunerna möjlighet att införa miljözoner för tung trafik. Det är något som bland annat Stockholm, Uppsala och Umeå redan har gjort.

Förslaget från regeringen betyder att det även ska bli möjligt att inkludera personbilar i miljözonerna.

Till DI.se säger Miljöminister Karolina Skog (MP), ”-Problemet är att EU:s lagstiftning på området är bristfälligt. Regeringen har noga gått igenom vilka alternativ som står till buds och kommit fram till att miljözoner är den enda effektiva åtgärden för att minska luftföroreningarna, en slutsats som också dras i den tyska domstolen”

Förslaget kommer att innebära en del förändringar gentemot det förslag som Transportstyrelsen har gett som innebär att det 2020 ska finnas två olika klasser av miljözoner.

Tomas Eneroth (S) som är ansvarig minister säger, ”-Framför allt måste miljözonerna utformas på ett sätt som både ger tillgänglighet men samtidigt sätter folkhälsan i förgrunden. Det är skälet till att vi inte tänker utgå från transportstyrelsens förslag (bland annat att miljözoner kan införas redan 2020) utan att det modifierat förslag.”

Förslaget från regeringen innebär också att det är kommunerna själva som bestämmer hur miljözonerna ska utarbetas.

 

Hur ser Transportstyrelsens förslag ut?

 

”Trafik med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav kan i dag begränsas i miljözoner. Transportstyrelsen har utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas i bestämmelserna. Myndigheten föreslår två nya miljözoner, klass 2 och klass 3.

 • Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.
 • Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.”

 

Källa: Transportstyrelsen

Enligt Transportstyrelsen så uppfyller inte 1,3 miljoner av de nära 1,9 miljoner personbilar med dieselmotorer euro6, här i Sverige. Samtidigt så visar statistiken att andelen sålda dieselbilar sjunkit från 2015 då 200 100 stycken såldes till 2017 då 186 329 stycken såldes.

En förklaring till de dalande siffrorna kan vara den senaste tidens alla frågetecken om vad som kommer att gälla för dieselbilarna.

 
ads

Tips