augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Biometrik+Gaming- ny ordförande föreslås i Starbreeze

 • februari 04, 2019
 • Redaktionen

Starbreeze styrelseordförande lämnar sitt uppdrag i mars. Torgny Hellström som är ordförande för Precise Biometrics föreslås ta hans plats.

Starbreeze valberedning föreslår att Torgny Hellström blir ny styrelseordförande vid den extra bolagsstämma som hålls i mars. Nuvarande styrelseordförande Mikael Hjorth har meddelat att han avgår vid denna extrastämma.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Torgny Hellström är styrelseordförande i Precise Biometrics och DDM Holding. Han har tidigare varit vd i Anoto samt haft befattningar inom Ericsson och IBM.

Vidare föreslår valberedningens till extrastämman att Jan Benjaminson och Kerstin Sundberg väljs till nya ordinarie styrelseledamöter.

Jan Benjaminson är finanschef på esportbolaget G-Loot samt styrelseordförande i Level Eight. Han har tidigare varit vd och finanschef för Targeteveryone.

Kerstin Sundberg har de senaste 17 åren varit partner hos Deloitte. Hon har erfarenhet inom revision av stora och medelstora bolag samt M&A och Transaction services. Nuvarande uppdrag är styrelseledamot i och ordförande av revisionsutskottet i Fortnox.

Valberedningens fullständiga förslag till extrastämman samt ett motiverat yttrande kommer att meddelas på bolagets webbplats inför stämman. Om Torgny Hellström väljs till styrelsens ordförande vid den extra bolagsstämman i mars kommer han, i enlighet med bolagets valberedningsinstruktion, att utses till ledamot i valberedningen.

 
ads

Tips