februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Bitcoin är guld – Ethereum är olja

 • mars 11, 2018
 • Redaktionen

I ett tal som Tyler Wiklevoss höll i New York den 27 februari sade han, ” Bitcoin är guld, Ethereum är olja”. Tyler var i New York tillsammans med sin tvillingbror Cameron, med vilken han 2015 startade Gemini Cryptocurrency Exchange. Han gav därmed sitt stöd till de Bitcoinfantaster som länge hävdat att Bitcoin är en form av digitalt guld.

ads

Både guld och bitcoin är knappa råvaror, direkt utbytbara och delbara. Bitcoin är dock “bättre på att vara guld än guld är” eftersom det är mycket mer bärbart: vilken mängd bitcoin som helst kan hållas i en enda sträng av siffror.

Winklevoss fortsatte metaforen, som beskriver eter som en digital olja som bränner ett protokolllager – eterum blockchain – på vilket decentraliserade applikationer med egna tokens kan byggas.

 

Är Litecoin silver?

På frågan om han ansåg att Lirecoin var att betrakta som silver i förhållande till Bitcoins guld, svarade han att han anser att det mer liknar ett ”testnet”.

Dessa är simulerade versioner av blockbedjor som utvecklare använder för att arbeta sina design utan att riskera förlusten av faktiska pengar. Anledningen till att han gav denna jämförelse var att litecoin är nästan identisk med bitcoin, men med en mycket mindre marknadsvärde. De enda skillnaderna mellan bitcoin och litecoin protokoll finns i hash algoritmen, tiden mellan olika block och den takt som blockets belöningar halveras.

Därefter höll det på att bli en kontrovers när en medlem i publiken frågade om Gemini skulle börja erbjuda handel med Bitcoin Cash, en avknoppning från Bitcoin. I dag går det endast att handa Bitcoin och Ethereum på Gemini. Bröderna Winklevoss undvek att ge ett svar, vilket kan tolkas som att de inte ger sitt stöd till Bitcoin Cash.

 

Hur skall man agera med ICO?

En av kvällens huvudsakliga meningsskiljaktigheter – trots att de respektive lägren aldrig gick i klinch – var över den regulatoriska behandlingen av Initial Coin Offerings (ICO). Lubin verkade överraskande att vara den parten som ansåg att ICO: er är ett innovativt sätt att öka kapitalet. Han protesterade vid ett tillfälle mot förslaget att ICO: er är oreglerade, insisterar på att de är och förespråkar en självreglerande modell där deltagare i kryptovalutavärlden sammanställer ett centralt (men förmodligen decentraliserat) förvar för information om de olika projekt som erbjuder tokens. Han jämförde konceptet med Security and Exchange Commission’s (SEC) EDGAR-databas.

 

Lubin hävdade också att nyckeltoken på Ethereums blockkedja som endast är avsedda att ge incitament till ett visst projekt nätverk – inte bör betraktas som värdepapper. SEC-ordförande Jay Clayton vittnade nyligen inför en senatskommitté: “Jag tror att varje ICO jag har sett är ett värdepapper.”

Medan denna dom antagligen inte inkluderar Ethereum själv, har plattformen fungerat som värd för så många ICOer, med investerare som deponerade bitcoin i utbyte mot Ethereum. Lubin sade i en intervju efter händelsen att han motarbetade den tolkningen och hävdade att Ethereum misslyckades med en viktig del av Howey-testet: om Ethereum utvecklingsteam skulle gå iväg skulle nätverket fortfarande generera värde.

Tyler Winklevoss tycktes däremot avvisa tanken att ICO: er var förenliga med värdepapperslagstiftningen som för närvarande skrivits. “ICOs är tokens ovanpå tokens”, sa han och kallade dem ett försök att “crowdfunda equity”.

Brown kontrade med att Tim Berners-Lee, som utvecklade mycket av internetets protokollager, “har inga pengar”. Den rikedom som härrör från internet kom från applikationslagret – Facebook, Amazon och Google – som är mer analoga än de symboler som erbjuds via ICO. Men Winklevoss hävdade att HTTP inte producerade något monetärt värde eftersom det saknar ett token. Ethereum har inte det problemet.

Lubin gav inte intrycket att han var särskilt bekymrad över huruvida eterum själv eller de tokens som finns på applikationsskiktet skulle ge bättre avkastning. Han talade om uPort, ett projekt finansierat av ConsenSys för att möjliggöra ägande av självständiga digitala identiteter och potentialen för distribuerade nätverk att omforma politik genom att underlätta direkt demokrati genom förhandlingar.

 

När han pratade om värdeskapande var det i samband med “oändlig skalbarhet” – de obegränsade samtidiga transaktioner som han anser att blockkedjor så småningom kommer att kunna erbjuda – vilket skulle göra det möjligt för ekonomin att “stapla dessa värdeskapande händelser närmare i tiden” till en slags sammansatt ränteeffekt. Loftiga mål, men samhället tar det ett steg åt gången. Lubin säger att ethereum kommer att gå till bevis på insats inom kort, förmodligen inom ett halvår.

 
ads

Tips