februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Bitcoin inledde en kryptorevolution

 • mars 15, 2018
 • Redaktionen

Det hela började i slutet av 2008 då en anonym artikel publicerades under det förmodligen påhittade namnet Satoshi Nakamoto. Den beskrev ett unikt system för elektroniska transaktioner som var oberoende av såväl mellanhänder som en central instans. Systemet visade sig vara väl lämpat som elektronisk valuta, men det kom att dröja ganska många år innan det började användas i större skala.

ads

Under lång tid förblev Bitcoin en nischad valuta som användes som betalmedel vid småtransaktioner. Men kring mitten av 2017 hända något då värdet på Bitcoin sköt i höjden. Men vad var det som hände?

 

Från nischvaluta till accepterat betalmedel

 

Med tiden kom allt fler stora företag och myndigheter att se Bitcoin som ett användbart betalmedel. Japan, Norge och Ryssland är bara några exempel på stater som kom att erkänna denna kryptovaluta som ett giltigt betalmedel. Många privata aktörer kom även att acceptera betalningar med Bitcoin på grund av att det möjliggjorde smidiga transaktioner till låga kostnader och utan mellanhänder.

Men vad som förmodligen främst bidrog till att denna kryptovalutas popularitet sköt i höjden var att allt fler personer fick upp ögonen för möjligheten att investera i Bitcoin och använda dem för att göra sitt kapitalinnehav mindre beroende av den traditionella infrastrukturen kring pengatransaktioner.

 

Att investera i Bitcoin

 

En av de främsta saker som gör Bitcoin till en unik företeelse är att man själv kan välja huruvida man vill lagra sina mynt offline eller med hjälp av en internetbaserad molntjänst. De Bitcoins man äger är helt enkelt lika giltiga, oavsett hur de förvaras. Men det första som man bör göra är hur som helst att skaffa sig en plånbok.

En plånbok kan vara online- eller offlinebaserad. Det som kännetecknar en plånbok är att den helt enkelt förvarar ens Bitcoin. Om man har en offlinebaserad plånbok på datorn och drabbas av en datorkrasch finns risken att man blir av med alla mynt som man äger. Precis som om man tappade bort sin vanligt fysiska plånbok. Onlinebaserade plånböcker har däremot fördelen att de lagras hos en internetbaserad tredje part. På så sätt behöver man inte oroa sig för att ens innehav ska försvinna när man byter dator eller installerar om sitt operativsystem. Men hur köper man Bitcoins?

 

Marknadsplatser för trygg handel

 

Nu för tiden finns det ett stort antal marknadsplatser för handel av Bitcoins. Det som skiljer dem åt är främst var i världen de driver sin verksamhet från, och hur omfattande avgifter de har. Om man vill omvandla fiatvalutor, det vill säga svenska kronor och liknande statliga valutor, så måste man i de flesta fall använda sig utav denna sorts marknadsplatser.

I valutans begynnelse var det även vanligt att få Bitcoins till följd av att man lät sin egen datorkraft bli en del av kryptonätverkets gemensamma kontrollmekanism. Detta kallades för mining. Men nu när nätverket vuxit sig så pass stort är detta mer eller mindre en omöjlighet. Så därför får man helt enkelt hålla sig till marknadsplatser.

Hur man än ser på saken så är det spännande tider för Bitcoin. Aldrig förr har så många personer varit en del av ett decentraliserat valutanätverk. Det är även svårt att neka till att många tjänat stora pengar på valutans otroliga värdeökning. Det är verkligen dags att ställa sig frågan hur man själv kan dra nytta av Bitcoin.

 
ads

Tips