oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bitcoin rasar i värde

 • augusti 13, 2019
 • Redaktionen

Bitcoin, som startades 2009 av Satoshi Nakamoto med syfte att kunna bedriva handel direkt över nätet utan att blanda in någon mellanpart, har tillsammans med andra elektroniska valutor varierat kraftig i värde under det senaste året.

Och det är kanske inte så konstigt om de svajar i värde. Världsekonomin stagnerar i all sin helhet, till stor del beroende på att USA:s president Donald Trump hotar med att starta ett handelskrig mot framförallt Kina men även mot EU. Ett hot som under året minskat kinesiska företags investeringar i USA med något mer än 93 procent. Det är framförallt fastighet-, fordon- och  oljeindustrin som drabbats. Trumps tal om handelshinder för mexikanska varor har inte gjort bilden bättre och inte heller hans hot mot Iran. Till detta skall läggas ovissheten om Storbritanniens Brexit och hur den kommer att påverka ekonomin och handelsbalansen och vi har Japans sviktande valuta. Trots detta erbjuder allt fler företag handel med elektroniska valutor, som inte är säkrare än andra valutor men de kan ge en billigare vara eftersom det är färre mellanhänder inblandade. En bransch som däremot ställer sig utanför kryptovaluta är spelbolag, som https://www.mariacasino.se/, allt för att undvika att bli misstänkta för penningtvätt eller riskera att förlora sin svenska spellicens för att de inte uppfyller den svenska lagstiftningen inom området.

Som det pekas på i ovanstående stycke är det en allmän nedgång i ekonomin och det gör investerare mera försiktiga och många satsar nu istället mer på fasta värden som guld och silver, metaller som – bortsett från ett fåtal nedgångar – trots allt har behållit eller stigit i värde de senaste 5000 åren, istället för att investera i mer osäkra marknader som elektroniska valutor. Man vill helt enkelt säkra sitt kapital då de har en inte obefogad rädsla för att räntorna skall höjas och sätta världen i gungning på allvar. Se till exempel på USA som har en statsskuld som är högre än hela den globala BNP:en och har nyligen bestämt sig för att öka  på den ytterligare nästa år. Redan nu betalar USA mer än 15,7 procent av landets skatteinkomster i ränta på sina statslån. En minskad handel i kombination med en höjd ränta kan få katastrofala följder världen över och lägger man klimathotet till det så blir inte den aktuella situationen avsevärt mycket ljusare. Nya digitala tekniker som Virtual Reality och kanske i ännu högre grad artificiell intelligens (AI) lockar ännu investerare i en stor utsträckning, men det räcker knappast för att råda bot på problemen med världsekonomin.

Samtidigt ska man inte glömma bort att det dock finns valutor som går bra, som till exempel den thailändska bahten, som är flytande gentemot andra valutor sedan 1993, men svagt bunden till den amerikanska dollarn. Men inte heller här kan man se någon tydligen ljusning, för även om baht för tillfället är stark så är det två, för Thailand viktiga områden, som svajar. Det första är landets viktigaste exportvara ris där försäljningen har sjunkit kraftigt under året samtidigt som torka riskerar att ödelägga stora delar av nästa års skörd. Den för landet så viktiga turismen minskar också kraftigt.

 
ads

Tips