oktober 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Blecher: Dubblad rabatt på Lundberg.

 • april 13, 2019
 • Redaktionen

Nu ser förvaltaren Simon Blecher ett köpläge i ett bolag där rabatten plötsligt är fördubblad.

Simon Blecher vurmar för två svenska börsbolag, det första är Industrivärden med Fredrik Lundberg som central person.

”Rabatten i Industrivärden har plötsligt fördubblats, vilket troligen beror på besvikelsen över portföljbolagens utdelningsförslag. Pengarna finns kvar. Vi ökade innehavet”, skriver han.

Hans andra köptips är Securitas, Som har Gustaf Douglas bolag Latour som största ägare med 10,9 procent av kapitalet och 29,6 procent av rösterna.

”Securitas handlas till låga p/e 14,5 trots att bolaget är betydligt stabilare än övriga marknaden.”

Intressant och kul att här har vi två starka Svenska bolag

 
ads

Tips