januari 28, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Blockchains svagheter kan snart vara lösta.

 • november 27, 2019
 • Redaktionen

BLOCKCHAIN ​​anses vara nästa steg i den digitala revolutionen, en teknik som kommer att förändra alla branscher, från musik till sopsortering. Det finns många versioner av offentliga blockchains, men majoriteten av dem har en grundläggande förutsättning: de erbjuder en säker, decentraliserad infrastruktur för att upprätthålla en “enda version av sanningen” och registrerar alla ändringar som gjorts i blockchain-databasen sedan dess bildande.

Många banker och fintechs började experimentera med blockchain 2015 och försökte utnyttja den hastighet och öppenhet som den erbjuder. Men fyra år senare verkar tanken att blockchain kommer att ta bort banker som mellanhänder i vårt betalningssystem fortfarande långt borta. Det beror på att det finns fem grundläggande utmaningar som tekniken måste övervinna för att kunna accepteras som en del av det finansiella systemet.

1. STANDARDER

Olika blockchains organiserar information på många sätt. Det betyder att det inte alltid är lätt att mata information från varandra till varandra.

Det finns ingen överenskommen universell layout för transaktionsdatastrukturen. I en ekonomisk betalning kommer ett block att innehålla personen eller företagets namn, kontoinformation, betalning, platsadress och andra relevanta faktorer. Men alla kryptovalutor gör detta olika. Det ligger i dess algoritmer och gör dem svåra att flytta från en valuta till en annan. De måste skapas standarder för den information de innehåller och hur den systematiskt utformas.

2. ANSVAR

Det finns inget ansvar för plattformarna när saker och ting går fel just nu. Till exempel meddelade kanadensiska digitala valutaväxlingen QuadrigaCX 2017 att ett datorfel hade lett till förluster av Eterium värt 14 miljoner USD. Naturligtvis måste ansvaret fördelas innan allmänheten kan lita på blockchains med sina pengar. För detta behöver vi mer reglering av både krypto och blockchain i allmänhet.

3. SKALABILITET

Blockchain är fortfarande i mycket liten skala jämfört med vardagliga elektroniska betalningar. Bitcoin blockchain gör 2 000 transaktioner var tionde minut, medan Visa hanterar mer än 65 000 transaktionsmeddelanden varje sekund; Swift, det globala meddelandesystemet som används av banker och finansinstitut för att överföra betalningar, hanterar 24 miljoner meddelanden per dag.

“Blockstorleksdebatten” om hur många transaktioner varje block i en blockchain bör hantera har rasat sedan de första dagarna av bitcoin 2009. Detta måste lösas för att blockchainplattformar ska bli tillräckligt stora för att bli en del av världens finansiella VVS.

4. STYRNING

Blockchains styrka är att den inte har någon central auktoritet, men det är också dess svaghet. Vem fattar beslut om hur tekniken fungerar eller när den behöver uppdateras? Offentliga blockchains fungerar mer som samhällen. Det finns inget systematiskt sätt att besluta om uppdateringar eller förbättringar. Ibland kan detta resultera i en splittring. Blockchain-världen har inte räknat ut hur man effektivt kan styra detta ännu. Ofta används enkla majoritetsröstningsmekanismer för att fatta beslut, vilket innebär att frågor är sårbara för lobbyister eller aktiva bidragsgivare som tar kontroll.

5. ÖVERSIKT OCH IDENTITET

Blockchain-betalningar innebär att alla användare kan se alla transaktioner, vilket gör dem enkla att granska och spåra. Användare är pseudo-anonyma eftersom de inte är skyldiga att identifiera sig på något sätt, men de kan fortfarande spåras genom deras alfanumeriska adress och användning av symboler i nätverket. Denna transparens är en del av blockchains styrka. Det betyder att andra användare kan se hur mycket bitcoins som går från en adress till en annan, men inget namn är länkat till den adressen. Detta kan betraktas som både en styrka och en svaghet och bör standardiseras.

Så småningom kommer blockchains brist på en identifiering att vara problematisk för många användare och investerare, eftersom det är en grundläggande premiss som det finansiella systemet bygger på. Men, när dessa frågor väl behandlats är det nästan oundvikligt att blockchains blir den nya grunden för vårt finansiella system.

 
ads

Tips